Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Bezpečné a přátelské prostředí

Jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ? Jak to udělat, aby se cítili vítáni, bezpečně a součástí společnosti školy?

Nejlepší způsob, jak vytvořit příjemné prostředí pro žáky s OMJ, je ukázat, že si vážíme jejich jazyka i kultury, a to ve všech každodenních situacích ve škole. Pomůže to nově příchozímu zažít pocit, že patří mezi ostatní a je rovnocennou součástí školy. Zde jsou tipy, jak začít:

  • Označit důležitá orientační místa ve škole (ředitelna, sborovna, jídelna, WC,…) nejen česky, ale i v řeči žáků, přítomných na škole. Pomoci může například online překladač. Užitečná může být taky jednoduchá (nejlépe obrázková) mapka školy, kterou žák s OMJ dostane po příchodu do školy.

  • Připravit pro žáka obrázky znázorňující základní potřeby (mám žízeň, hlad, potřebuju jít na záchod), školní pomůcky (tužka, papír) a výrazy potřebné v problematických situacích (potřebuji, bolí mě…). Jejich použití usnadní počáteční komunikaci žáka s ostatními. Jak žák, tak jeho spolužáci i učitelé tak budou mít možnost vyjádřit, co potřebují.

  • Používat ve třídách, ale i ve škole, obrázky významných osob, míst a věcí z původní vlasti migrantů.

  • Mít dvojjazyčné slovníky, popřípadě knihy, CD atd.

  • V hodinách (literatury, dějepisu, výtvarné výchovy atd.) zmiňovat i důležité události či literární a obecně umělecká díla ze zemí původu.

  • Respektovat a reflektovat kulturní a náboženské svátky jejich původních zemí.

  • Můžete také mít u vchodu do školy, případně ve vstupním vestibulu nebo i ve třídě, vlajky všech zemí, ze kterých vaši žáci pocházejí (zde však pozor na azylanty, kteří ze své země často utíkají z politických či jiných závažných důvodu a mohou být na otázku původní vlasti citliví).

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika