Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Čeština a jiné jazyky

Tip – když učíme cizince češtinu jako cizí jazyk, zabýváme se češtinou a českým jazykovým prostředím, nikoli jeho mateřským jazykem a zemí původu.

Každý jazyk je jiný…

Ale… některé jazyky jsou si bližší

  • mají ve své struktuře shodné rysy
  • zařazujeme je do jednotlivých skupin.

Při výuce češtiny pro cizince musíme zohlednit

  • jestli je mateřský jazyk cizince češtině podobný
  • nebo jestli je naopak typ mateřského jazyka češtině velmi vzdálený.

Ale… protože je mnoho různých jazyků, nemáme úplný soupis všech shodných rysů a odchylek. Příklady jazykových rysů a odchylek najdete v kapitole Jazykové odchylky a dále vpravo ve Studijních materiálech.

Pozor – zákonitosti v mateřském jazyce mluvčí používá mimovolně, a proto nemůžeme u cizince předpokládat

  • teoretickou znalost systému jeho mateřského jazyka.
  • znalost popisných lingvistických kategorií – termínů jako pád, rod, vid atd. 

Příklad

Zejména v začátcích seznamování s češtinou je nevhodné

„Vy používáte osobní zájmena, ale v češtině používáme pomocné sloveso být.“

a

„Při tvoření minulého času používáme tvary slovesa být.“

Vhodnější je

„Správné je / říkáme pracovala jsem, šel jsem, učili jsme se. Neexistuje / normálně neříkáme / není správné já pracovala, my učili.“

a

„Říkáme vstávala jsem, vstávala jsi, vstávali jsme, vstávali jste.“

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika