Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Porozumění - čtení

Hlavní zásada:

Ve většině reálných situací není důležité porozumět každému slovu (tzv. totální porozumění).
Nacvičujte tedy s žáky především to, aby dokázali zachytit důležité informace (nikoli všechny informace).

Výhoda čtení:
Může reprezentovat a spojovat všechny složky výuky (gramatika, slovní zásoba, komunikační situace, porozumění, nácvik mluvení, psaní i výslovnost).

Jak postupovat?
Vždy bychom měli mít připravené aktivity a úkoly pro fázi před vlastním čtením, v průběhu čtení a po skončení čtení.

Tipy:

 • připravte žáky na čtení (aby se nebáli a zvykli si)
 • učte žáky orientaci v textu, především cílené hledání informací (praktických, které se vážou k reálným situacím, které hned můžou použít)
 • aktivně využívejte to, co je kolem nás, s čím se žáci setkávají každodenně; texty jsou všude (nápisy, instrukce v dopravních prostředcích, jízdní řády...)
 • spojujte grafickou podobu slova s jeho zvukovou podobou
 • mějte připravená různá cvičení k textu
 • využívejte čtení k nácviku výslovnosti

Pozor!

 • zadávejte přesné, promyšlené instrukce
 • začátečníky nechte jenom vyhledávat klíčová slova a nejdůležitější informace

Základní typy práce s textem:

 • žáci různých úrovní čtou a reprodukují pouze základní text; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • pokročilejší žáci text rozvíjejí či mění; klíčové repliky z textu pak procvičují ještě ústně
 • žáci skládají rozstříhaný text
 • žáci pracují s dialogy obsaženými v textu
 • žáci podtrhávají dlouhé samohlásky, slabiky s „ě”, tvrdé/měkké, krátké/ dlouhé i (i,í,y,ý), substantiva, slovesa, slovní zásobu z oblasti jídla apod.
 • žáci používají text ke studiu gramatiky (vyvozují pravidla určitého gramatického jevu)

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika