Příklady dobré praxe ze zahraničí

Jak se s problematikou dětí migrantů, dětí s odlišným mateřským jazykem na úrovni předškolního vzdělávání potýkají v zahraničí?

Pro ilustraci uvedeme dva příklady ze zemí, ve kterých problematiku dětí migrantů v předškolních zařízeních řeší již delší dobu. Každý z příkladů nabízí trochu odlišný pohled na výuku jazyka. Prvním je metoda Kikus, vyvinutá v Německu, a druhá je metoda výuky na základě činnostního přístupu, uplatňovaná v Belgii.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.