Centrum pro cizince Vás zve na platformu na téma Vzdělávání dětí-cizinců v Jihomoravském kraji

18. Září 2017

Platformu pořádá Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců. Promluví zde odborníci na téma čerpání peněz pro výuku češtiny na školách, specifika výuky, riziková oblasti výuky. Přednášející, s nimiž budete moci diskutovat, vám dají nemálo rad a doporučení pro praxi. Akce se uskuteční v podělí 16. 10. 2017 od 9:00 v Administrativním a školicím centru JMK na ulici Cejl 73, Brno, Místnost č. 117 (1. patro)

Pro přihlášení prosím vyplňte formulář: https://goo.gl/forms/9MdlUYaXN1B9qPEx2

Program najdete na stránkách http://www.cizincijmk.cz/content/1071, nebo zde
I. Představení Centra a systému výuky českého jazyka pro cizince v Centru (Lenka Herčíková, Radim Ošmera)
II. Možnosti čerpání dotací na výuku českého jazyka pro děti-cizince (Pavla Smrčková – NIDV v Brně)
III. Podpora žáků s OMJ v praxi: možnosti, překážky a inspirace (Kristýna Titěrová META – společnost pro příležitosti mladých migrantů)
IV. Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti (Linda Doleží – CJV MU Brno a AUČCJ)
V. Přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová META – společnost pro příležitosti mladých migrantů)
VI. Kazuistika začleňování žáků-cizinců do škol v JMK (Kateřina Kelarová – koordinátorka projektu Dětský klub Malý drak)
VII. Dobrovolnický program nejen na výuku českého jazyka pro cizince (Tatiana Dumbrava – NESEHNUTÍ)

Další hosté připraveni odpovídat na dotazy:
Marie Klusoňová, vedoucí oddělení pedagogicko organizačního MMB
Hana Slobodníková z odboru školství JMK
Jitka Zábranská ze ZŠ Staňkova
Jana Marie Tušková z PedF MU

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.