Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Jazyková bariéra

Jazyková bariéra je nejmarkantnější překážkou dětí cizinců v našich školách. Odlišný mateřský jazyk a čeština jako cizí jazyk způsobují mnohé problémy jak v běžné každodenní komunikaci, tak v osvojování učiva. Tato překážka je ovšem různé intenzity v závislosti na jazycích původu.
Slovansky mluvící žáci a studenti překonají komunikační bariéru pochopitelně mnohem rychleji, než například žáci z Vietnamu nebo Číny. Přesto je ale důležité se i u těchto dětí zaměřit na různé pravopisné a gramatické jevy, které mohou být problematické vzhledem k odlišnosti rodného jazyka(například se jedná o potíže s odhadnutím toho, kdy se ve slovech píší háčky a čárky, měkké či tvrdé i/y apod.).

Obecně se uvádí, že základní komunikační úrovně lze dosáhnout v závislosti na mateřském jazyce po půl roce až dvou letech, zatímco na akademickou rovinu, kdy se používají již odborné termíny, je možné se dostat až po pěti či sedmi letech. To je důležité mít na paměti při plánování jazykové podpory těchto žáků a studentů (která je nutná, neboť pouhým pasivním odposlechem se lidé s naprosto odlišným mateřským jazykem jiné skupiny nemohou naučit správně česky, protože čeština není zrovna jednoduchý jazyk - viz čeština a jiné jazyky) - ale také při plánování ostatního učiva.

Také je nutné uvědomit si, že děti mohou zažívat tzv. tiché období (silent period), kdy je ostych komunikovat v neznámém jazyce největší bariérou pro jakýkoliv kontakt. Tiché období může trvat řádově týdny až měsíce. V této době je důležité děti k mluvení nenutit.

K výše uvedenému je potřeba ještě připojit, že kromě tichého období a míry odlišnosti jazyka ovlivňuje rychlost osvojování cizího jazyka mnoho dalších faktorů, jako je rodinné prostředí, nadání na jazyky, poruchy učení a další faktory, které je třeba brát při plánování a hodnocení dětí cizinců v potaz.

Dobrá praxe

Více k tématu

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika