Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Informace

Pro cizince, kteří přicházejí do hostitelské země z mnoha různých důvodů, jsou informace a přístup k nim jednou z největších bariér. Tato bariéra není ovšem pro jejich okolí tak markantní jako například bariéra jazyková, a proto jí není věnováno tolik pozornosti. Člověk si často neuvědomuje, že tím, že vyrostl v nějaké zemi a kultuře, je obklopen informačním rámcem, ze kterého při svém jednání vychází.

Často si to uvědomí, až když se ten rámec změní. A to je situace cizinců, kteří přišli do nové země, kde často nikoho neznají a nemají kde své informace získat. Proto jsou informace o fungování a organizaci českého školství, právech a povinnostech žáků a rodičů právě tím, co může integraci cizince do českého školství a jeho následné školní úspěšnosti velice pomoci. České děti na vstup do školy připraví většinou jejich rodiče, které s ní mají bohaté zkušenosti, ale žáky cizince nemá na vstup do českého školství kdo připravit, když jejich rodiče chodili do školy např. na opačné polokouli.

Cizincům v různé míře mohou chybět i základní informace, jejichž užitečnost či nezbytnost si řada českých občanů ani nemusí uvědomovat, protože je nám prostředí školy důvěrně známé. Nemusí jim být jasné ani zadávání úkolů, práva a povinnosti žáků a studentů, práva a povinnosti rodičů apod. Neví si rady např. s výběrem škol v České republice nebo s tím, jak jsou u nás školy uspořádané, jaké existují střední a vysoké školy, jakou mají úroveň, jaká je struktura oboru a organizace studia, prázdniny atd. Navíc nemusí být informováni o právu na bezplatnou povinnou školní docházku, v jejich původní zemi to může být naprosto odlišné.

Cizincům nemusí být jasný ani fenomén škol v přírodě nebo důležitost rodičů při přípravě do školy. S tím je také spojena zásadní sociokulturní odlišnost, a to ta, že různé kultury přikládají vzdělání odlišnou hodnotu. Navíc je hodnota vzdělání také ovlivněna sociálním původem cizinců (což platí i pro Čechy). Jiný význam bude vzdělání přikládat vzdělaná rodina ze střední vrstvy a jiný obyvatelé z původních zemědělských oblastí, kteří si do ČR přišli vydělat peníze a nemají jiné ambice ani ohledně svých dětí.

Přesto je předání základních informací o organizaci, možnostech, právech a povinnostech základním předpokladem pro snadnější orientaci cizinců v českém vzdělávacím systému.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika