Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Sociální sítě

Cizinci mají v České republice v různé míře řidší sociální sítě. Což znamená, že nemají navázány vztahy s majoritní společností. Často se stýkají jen uvnitř své minority. To může v některých (extrémních) případech nabývat i podoby exkluze neboli vyloučení. A to je jev společensky velmi nevhodný a nebezpečný.

V důsledku nedostatečných vazeb na majoritu mají cizinci i horší přístup k řadě informací, o kterých jsme hovořili v předchozím bodě, a současně mohou mít ztížený přístup k některým běžným strategiím pomoci. Chybí jim informace a vazby na různé poradny, úřady atd.

Navazování vztahů mezi majoritou a minoritami je přitom základním předpokladem skutečně multikulturní společnosti. Zároveň je to možnost velkého kulturního a společenského obohacení. Škola jako středisko vzdělanosti a střetávání by mohla fungovat jako prostředník takovýchto setkávání, navazování a obohacování. Ať už prostřednictvím volnočasových aktivit zaměřených na děti s odlišným jazykem či nabídkou společenského setkávání dětí i rodičů z různých etnik s majoritou.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika