Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Příprava k maturitě

Zde naleznete pilotní verze materiálů, které vznikly v rámci pracovní skupiny, která se zaměřila na hledání možností, jak pomoci studentům s OMJ, kteří studují SŠ a jejich jazykové dovednosti nejsou na dostatečné úrovni, aby mohli jednoduše zvládnout maturitní zkoušku z ČJL. Naším cílem bylo vytvořit inspirativní materiály, na kterých ukážeme cestu, kterou je možné se ubírat.

Materiály vznikly v rámci projektů:

 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII, který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

Níže naleznete materiály do výuky k jednotlivým částem maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Stáhnout si můžete obecný materiál MZ ČJL - Manuál pro žáky, který podává přehledný popis podoby maturitní zkoušky z ČJL, a to včetně kritérií hodnocení a dalších důležitých informací.

Podívejte se také na užitečné odkazy a soupis učebnic, zdrojů a čtenářské tipy k četbě pro žáky s OMJ, které mohou studentům pomoci při přípravě k MZ z ČJL. Další zajímavé materiály a tipy do výuky naleznete v sekcích vpravo.

Písemná práce:

Následující materiály se vztahují k písemné práci z ČJL. První materiál žáky seznamuje s dokumentací PP, pomáhá porozumět zadání a přináší rady a tipy ke konkrétním příkladům zadání. Další materiály se pak zaměřují na některé slohové útvary, které se často objevují v zadání státní písemné zkoušky z ČJL, a to vypravování, dopis a popis. Každý slohový útvar je v pracovním listě náležitě představen na ukázce a dále procvičován různými formami praktických úkolů.

 1. PP - Jak rozumět zadání
 2. PP - Dopis
 3. PP - Popis
 4. PP - Vypravování

Didaktický test:

Zde naleznete materiály, které žákům s OMJ pomohou porozumět zadání didaktického testu, který je součástí státní části MZ z ČJL. Další materiály jsou pomůckou pro řešení úkolu seřazení úryvků textů s dodržením textové návaznosti nebo pomůcky pro řešení otázek týkajících se interpunkce a obrazných pojmenování.

 1. DT - "Na co se mě vlastně ptají?" - porozumění zadání
 2. DT - Cvičení (Na co se mě vlastně ptají?)
 3. DT - Práce s textem (textová návaznost)
 4. DT - Interpunkce
 5. DT - Obrazná pojmenování

Analýza uměleckého textu:

Následující materiály se zaměřují na rozbor uměleckého textu, který je součástí ústní části MZ z ČJL. Součástí tohoto celku jsou klíčové vizuály (KV), které mohou být studentům praktickou pomůckou pro analýzu uměleckého textu. Dokument „Analýza uměleckého textu - literární teorie“ pak pracuje s několika uměleckými texty, které studenti analyzují pomocí literárních pojmů. Součástí rozboru jsou i mluvnické úkoly, díky nimž se propojuje výuka obsahu a jazyka. Další pracovní listy již ukazují práci s konkrétními uměleckými texty maturitní četby.

 1. KV Analýza uměleckého textu
 2. KV Literární druhy a žánry
 3. KV Poesie a próza
 4. Analýza uměleckého textu - literární teorie
 5. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (umělecký text)
 6. PL Edgar Allan Poe - Havran (umělecký text)
 7. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (umělecký text)

Analýza neuměleckého textu:

Tyto pracovní listy se zaměřují na analýzu neuměleckého textu, která je součástí ústní části MZ z ČJL. Úvodní dokument se zaměřuje především na práci s množstvím textů, u nichž mají studenti za úkol rozpoznat funkční styl, slohový postup a slohový útvar. Součástí dokumentu je jejich stručný přehled jako pomůcka k práci s text. Následující pracovní listy pak ukazují rozbor neuměleckých textů, které souvisí s konkrétním uměleckým textem.

 1. Analýza neuměleckého text
 2. PL Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů (neumělecký text)
 3. PL Edgar Allan Poe - Havran (neumělecký text)
 4. PL Jaroslav Rudiš - Grandhotel (neumělecký text)

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika