Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Co je dobré vědět o žácích s OMJ

Na rozvoj jazykových dovedností žáků s OMJ a schopnosti uplatnit tyto dovednosti při výuce má vliv mnoho faktorů:

 • věk, ve kterém přišli do české školy
 • jejich předchozí zkušenosti s výukou a gramotnost v mateřském jazyce
 • jejich znalosti, dovednosti a obecně schopnost porozumět jazykům a učivu
 • očekávání rodiny a komunity
 • porozumění vzdělávacímu systému (žákovo i rodiny)
 • možnost podpory učení a jazykového rozvoje doma i ve škole

Při plánování učiva a jazykové podpory proto zohledněte jednotlivé body. Je důležité mít o žákovi komplexní obrázek. Následující postřehy vám ještě více pomohou se v problematice žáků s OMJ zorientovat a objasní, na co všechno je třeba si dát pozor.

Žáci s OMJ nejsou homogenní skupina. Jejich individualitu je nutné brát v potaz při plánování výuky.

 • někteří žáci jsou narozeni v ČR, ale do školy přicházejí s malou nebo žádnou znalostí ČJ a zároveň nemají žádnou zkušenost s psaním v mateřském jazyce
 • někteří žáci jsou narozeni v ČR, ale do školy přicházejí s malou nebo žádnou znalostí ČJ, mají však nějaké zkušenosti s psaním v mateřském jazyce
 • některé děti přijíždí do ČR ve věku školní docházky bez znalosti češtiny a s gramotností úměrnou věku v mateřském (případně i v dalším cizím) jazyce
 • některé děti přijíždí do ČR ve věku školní docházky bez znalosti češtiny a s žádnou nebo omezenou gramotností v mateřském jazyce kvůli přerušenému předchozímu vzdělání
 • některé z těchto dětí mohly zažívat emocionální a psychický stres v důsledku ztráty v rodině nebo v důsledku zásadních sociálních a ekonomických změn spojených s migrací

Následující kapitola je věnována specifikům nově příchozích žáků, tedy těch, kteří přijeli do ČR v nedávné době a teprve se zapojují do vzdělávacího procesu.

Co můžeme říci o žácích s OMJ na našich školách?

Mohou:

 • mít různorodý kulturní, sociální a ekonomický původ
 • mít různé úrovně a druhy vzdělání
 • mít odlišná očekávání od výuky a vzdělání
 • mít přerušené nebo žádné formální vzdělání
 • mít odlišné předchozí zkušenosti s češtinou a jejím používáním
 • být narozeni v ČR, přijet před začátkem nebo v průběhu školní docházky
 • být izolováni, uprchlíci nebo pobývat v komunitě lidí s odlišným jazykem, kulturou a etnickým původem
 • zažívat rasismus, emocionální nebo psychický stres

Dále také mohou, ale nemusí:

 • znát více než jeden jazykový systém
 • umět psát v jednom i více jazycích
 • mluvit a číst a/nebo psát různými jazyky v různém kontextu
 • mít malou nebo žádnou znalost latinky
 • mít ke svému mateřskému jazyku pozitivní, negativní, sebejistý nebo přecitlivělý vztah
 • dávat si současné a předchozí učivo do souvislostí

Všichni žáci (včetně žáků s OMJ) se liší v:

 • motivaci
 • domácí podpoře a vybavení (možnostech)
 • vnímání sebe sama jako studentů
 • v učebních stylech

Proto je důležitý diferencovaný přístup, založený na zohlednění situace a potřeb jednotlivých žáků.

Žáci s OMJ by měli používat češtinu:

 • k sociální komunikaci
 • k vytváření vztahů
 • k pochopení systémů a procedur (včetně společenských pravidel, školních pravidel)
 • k utváření a chápání pojmosloví
 • ke konstruování a vysvětlování myšlenek
 • k dávání věcí do souvislostí
 • k přístupu k dalšímu učivu
 • ke zprostředkování významu

A to vše vyžaduje podporu učitelů, spolužáků i širšího prostředí školy.

Upraveno podle South, H. (1999) Working Paper 5: The Distinctiveness of EAL: A Cross-Curriculum Discipline. Watford : NALDIC, dostupné 30.7. 2010 na http://www.naldic.org.uk/ITTSEAL2/teaching/Task.cfm.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika