Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Pobyt občana EU

Přechodný bez registrace – každý občan EU může na našem území pobývat i bez povolení po neomezeně dlouhou dobou.

Přechodný pobyt s registrací – pokud zde chce pobývat déle než 3 měsíce, může požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu, tj. může se zaregistrovat. Při registraci může či nemusí prokazovat účel svého pobytu.

Trvalý pobyt – aby občan EU dosáhl na získání trvalého pobytu, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:

  • potřebná, tj. pětiletá délka nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR
  • zájem ČR
  • humanitární důvody
  • jde-li o občana EU mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného soudu
  • dosáhl-li občan EU po skončení zaměstnání či podnikání věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod, pokud tuto činnost vykonával posledních dvanáct měsíců a nepřetržitě na území pobývá po dobu nejméně 3 let
  • jestliže skončil zaměstnání či podnikání z důvodů plné invalidity, a pobývá na našem území po dobu nejméně 2 let, resp. bez podmínky pobytu, pokud invalidita vznikla z důvodů pracovního úrazu či nemoci z povolání
  • je zaměstnán či podniká na území jiného státu EU a alespoň jednou týdně se sem vrací, pokud zde dřív pobýval a byl zaměstnán či podnikal nejméně 3 roky

Do nepřetržitého pobytu se počítá jakýkoliv legální pobyt.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika