Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Faktory ovlivňující integrační proces

Úspěšnou integraci žáků z odlišného kulturního a jazykového prostředí ovlivňují nejrůznější faktory. Škola, kterou navštěvuje žák cizinec, ale také např. žák z jiné než národnostní minority, by měla těmto faktorům věnovat pozornost. Nejdůležitější faktory jsou:

Rodiče a rodina

Spolupráce rodičů, případně širší rodiny, je při úspěšném integračním a vzdělávacím procesu nutná, a proto je i přes jazykovou bariéru vhodné být v kontaktu s rodiči a konzultovat s nimi jakékoliv těžkosti při vzdělávání žáka.

Důležité je přenést na rodiče velkou míru zodpovědnosti při doučování češtiny. Pokud škola žádné doučování ani volitelný předmět čeština jako cizí jazyk (ČJCJ) nenabízí, měli by rodiče být o této skutečnosti informováni včas, aby si případné doučování našli sami, což by jim škola měla také doporučit. Pro všechny rodiny není investice do vzdělání dětí samozřejmostí.

Škola

Ředitel školy je zodpovědný za vzdělávací proces na dané škole a zároveň za další vzdělávání pedagogických pracovníků, stejně jako za finanční řízení celé školy. Proto je převážně na řediteli, jakou strategii při vzdělávání žáků cizinců zvolí, a to s ohledem na materiální i personální zajištění.

Zda škola například poskytne doučování ČJCJ, nebo nabídne volitelný předmět ČJCJ, nebo kroužek ČJCJ, závisí velkou měrou na ochotě a znalostech pedagogů, ale také na finančních možnostech školy.

O tom, kde může škola požádat o finance, se můžete dozvědět zde. O samotné výuce češtiny jako cizího jazyka zde.

Spolužáci

Spolužáci spolu ve škole tráví nejvíce času, proto je jejich podíl na integraci žáka cizince zásadní. Podporu tohoto procesu je tedy důležité již od počátku systematicky propracovat. Minimálně je důležité určit mezi spolužáky patrony, ale systematická pedagogická práce s kolektivem je také nutná. Inspiraci najdete i v části příprava školy na příchod cizince i první den ve škole. Zároveň i v části klima školy.

Učitelé

Učitelé jednotlivých předmětů jsou zodpovědní za výuku svého předmětu, včetně výuky žáků cizinců. Často je však obtížné překonat počáteční jazykovou bariéru. Úspěšnost tohoto procesu je proto zásadně ovlivněna osobností a zejména vůlí učitele - nakolik je ochoten poskytovat žáku cizinci slovní zásobu z daného předmětu, vytvářet slovníčky odborných pojmů atd. Důležitá je zde především ochota a motivace na všech stranách.

Forma integrace

Jakou formu integrace žáka cizince škola zvolí, záleží z velké části na ochotě pedagogického týmu, ale především na řediteli školy. U žáků cizinců se většinou vyplácí konkrétní individuální podpora jejich SVP, kterou je ideální zpracovat například formou IVP.

Cílenost aktivit

Aktivity, které zvolíme, by měly mít nejen jasný cíl, kterým je v tomto případě integrace žáka cizince, ale měly by být zaměřeny přímo na problematické momenty jeho integrace. To znamená konkrétně například na doučování češtiny, volitelný předmět ČJCJ, slovníčky odborných pojmů atd.

Prostředky speciálně pedagogické podpory

Zde se nabízí opět výuka ČJCJ, spojená s úpravou kurikula i v ostatních předmětech ( v návaznosti na individuální vzdělávací plán), dvojjazyčné a obrázkové slovníky a další jazyková podpora, a konečně dvojjazyčný asistent pedagoga (v případě příliš odlišné mateřštiny).

Literatura: MICHALÍK, Jan. Škola pro všechny aneb integrace je když.... Vsetín : ZŠ Integra za podpory programu PHARE-ACCESS 99 Evropské unie, c2002. ISBN 80-238-9885-x.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (1 vote)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika