Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Maturita z ČJL

Maturitní zkouška z ČJL je pro všechny studenty středních škol povinná - žáky s OMJ nevyjímaje. Současná legislativa bohužel neumožňuje žákům s OMJ prominutí ani výraznější úpravy žádné části maturitní zkoušky z ČJL. Platí to bohužel i v případě, že v české škole pobývají třeba jen jeden rok.

Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb.o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou uvádí v § 5, odstavci 4, že:

Cizinci, který pobývá na území České republiky po dobu kratší než čtyři roky bezprostředně před konáním maturitní zkoušky, se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 15 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 30 minut. Při konání písemné práce má možnost použít překladový slovník a Slovník spisovné češtiny."

Podle průzkumu, který zpracovala organizace META, o.p.s., se ukázalo, že právě písemné práce jsou nejčastější příčinou neúspěchu žáků cizinců u maturity. Snažíme se v této věci vyvíjet tlak na příslušná místa.

Je tedy zřejmé, že žáci cizinci jsou (nejen) u maturitní písemné práce z ČJ velice znevýhodněni. Na našich školách zatím neexistuje soustavná ani propracovaná jazyková příprava/podpora žáků s odlišným mateřským jazykem, proto je pro ně složení maturity z ČJ velmi obtížné. Akademický jazyk, který je pro školní úspěšnost klíčový, se v druhém / cizím jazyce naučíme průměrně až po pěti až sedmi letech (více viz část teorie ledovce). Proto je pro tyto žáky klíčová příprava prostřednictvím nastavení cílů v IVP a jazykových kurzů/ doučování.

Další užitečné informace k tvorbě IVP a PLPP naleznete v části možnosti podpory na SŠ nebo plány podpory.

Materiály, které Vám pomohou připravit žáky s OMJ k jednotlivým částem maturitní zkoušky z ČJL, najdete v části Příprava k maturitě z ČJL.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 5 (2 votes)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika