Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Přijímací řízení na SŠ

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Od školního roku 2016/2017 se změnila pravidla přijímacího řízení na všechny střední školy. Týkají se termínů pro podání přihlášek ke studiu i konání zkoušek. U maturitních oborů byla nově zavedena jednotná přijímací zkouška:

  • Jednotná přijímací zkouška se skládá ze 2 didaktických testů, a to z předmětů: český jazyk a literatura a matematika.
  • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.
  • Maximální možný počet dosažených bodů v didaktickém testu je vždy 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek (tedy didaktických testů) má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  • Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
  • Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat také vlastní přijímací zkoušku.
  • Každá škola má zadaná jiná kritéria pro přijetí (např. školní přijímací testy, pohovor, průměr známek apod.). Kritéria přijetí jsou k dispozici vždy na webových stránkách konkrétní školy.

Veškeré aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce najdete na stránkách CERMAT, kde jsou k dispozici mj. i zadání didaktických testů k procvičení. Další rady, tipy a testy k procvičení najdete také na stránkách Nového Amose.

Možné přizpůsobení zkoušek pro cizince/žáky s OMJ

Pokud uchazeči ještě nestudovali v ČR, ale mají vzdělání ze zahraničí, školský zákon uvádí, že „osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.“ (§ 20, odst. 4).

U žáků, kteří dostatečně neznají vyučovací jazyk, ale nesplňují podmínky z § 20 odst. 4 na prominutí přijímací zkoušky z ČJ (nejsou cizinci, nebo již studovali v ČR) doporučujeme zkusit následující:

a) požádat školu, aby k neznalosti přihlédla při přijímacím řízení, protože žák je díky nedostatečné znalosti žákem se SVP v 1. stupni PO dle §16 ŠZ nebo

b) kontaktovat ŠPZ pro vystavení doporučení o zařazené do vyššího stupně podpory a doporučení přizpůsobení podmínek při přijímací zkoušce.

Přijímání do vyššího ročníku SŠ

Pokud se žák hlásí k zařazení do vyššího ročníku střední školy zřizované krajem nebo ústředním orgánem státní správy, postupuje ředitel střední školy v souladu s ustanovením školského zákona o přijímání žáků do vyššího ročníku a přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a k úrovni dosaženého vzdělání, popř. mu určí rozdílovou zkoušku.

Žák, který přichází ze zahraniční školy, předloží před přijetím ke střednímu vzdělání (nejpozději v den nástupu do školy) nostrifikované doklady o dosaženém vzdělání (více v části střední škola a nostrifikace). Nejpozději v den nástupu na SŠ musí také žáci ze třetích zemí předložit oprávnění k pobytu na území ČR (dle § 20 odst. 3 ŠZ).

Při přijetí žáků s OMJ na střední školu se vyplatí oboustranná informovanost školy a žáka/zákonných zástupců žáka. O tom, jakými informacemi žáky a rodiče vybavit a jaké informace od nich naopak požadovat, se více dozvíte v části věnované přijímacímu pohovoru. Při přijímání žáků do školy můžete využít také dopisy rodičům v různých jazykových verzích – najdete je v sekci ke stažení vpravo.

Přijmeme-li žáka bez dostatečné znalosti češtiny, je třeba promyslet také možnosti podpory, aby při vzdělávání neselhával. Více k tomuto tématu naleznete v sekci Možnosti podpory na SŠ. Pokud již pracujete s žákem s OMJ ve vyšším ročníku střední školy, mohly by vás zajímat také informace k Maturitě z ČJL.

Dobrá praxe

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 1 (1 vote)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika