Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Zjištění znalostí na přijímacím pohovoru

Jestliže jste se rozhodli, že již při prvním setkání s žákem nebudete ztrácet čas a zjistíte si, jak je na tom s češtinou, popřípadě s matematikou, měl by být při pohovoru přítomen kromě ředitele a výchovného poradce (koordinátora) také další (speciální) pedagog.

V zahraničí se osvědčily jednoduché dotazníky, které může dítě samo, popřípadě s asistencí učitele vyplnit, nebo do nich pouze učitel vpisuje, jak si v dané oblasti žák vedl. Toto prvotní ohodnocení znalostí nově příchozího žáka může být (vedle věku) stěžejní při rozhodování, do jakého ročníku dítě zařadit, ale v žádném případě se nejedná o definitivní soud nad jeho znalostmi ani podklad pro vymezení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Změny v legislativě od září 2016- aktuálně: Neznalost nebo nedostatečná znalost vyučovacího jazyka je důvodem pro nastavení podpůrných opatření, na která žáci mají ze zákona nárok. V těchto případech škola kontaktuje příslušné ŠPZ. Viz Plán podpory, Nová legislativa 2016.

Pedagogická diagnostika, je dlouhodobý proces, který následuje v období přibližně čtyř až pěti týdnů po nástupu do školy. Na prvním hodnocení lze pouze přibližně zjistit dovednosti v češtině a matematice, ale při jejich posuzování a hodnocení si učitel musí být vědom, že se jedná o první kontakt malého cizince s novým a neznámým prostředím a že jeho dosavadní zkušenosti mu mohou bránit v plnohodnotné sebeprezentaci. Je nutné mít na zřeteli mnoho okolností, které nám mohou tento primární obraz dítěte zkreslit.

Je dobré mít na paměti, že

  • dítě může trpět šokem a tudíž může být neschopno komunikovat
  • předchozí vzdělání dítěte může být přerušené, minimální nebo žádné
  • rodiče mohli dítěti zakázat podávat jakékoliv informace
  • struktura vyučování mohla být v zemi původu jiná; dítě tak nemusí vůbec poznat, jakého vyučovacího předmětu se rozhovor týká

Ke stažení vpravo i zde jsou vzorové dotazníky na úvodní zjištění znalostí z ČJ a M a nově také diagnostické dotazníky pro mladší i starší žáky.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

Zatím nehodnoceno

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika