16. 12. 2009 ● Role EMA koordinátora (ethnic minority achievement ) ve Velké Británii V Británii si může každá škola požádat o tzv. EMA Grant, ze kterého je financován EMA koordinátor pro žáky z etnických minorit. Ten pak zajišťuje technickou, finanční a...
16. 12. 2009 ● Koordinátor integrace cizinců, stejně jako výchovný poradce, může mít pro svou práci, která je podle vyhlášky č. 412/2006 specializovanou činností, k dispozici až tři hodiny ze svého úvazku. V tomto případě pak nemusí ředitel školy pro jeho práci...
16. 12. 2009 ● Za co by měl být koordinátor zodpovědný? V případě, že jste se rozhodli pro zlepšení a koordinaci integrace žáků cizinců do vaší školy prostřednictvím pozice koordinátora, nabízíme přehled činností a úkolů, za které by měl být koordinátor integrace...
16. 12. 2009 ● Integrace cizinců do školy je záležitost dlouhodobá, která často vyžaduje náročnou přípravu na administrativu a koordinaci. Proto je z důvodu efektivity celého procesu vhodné ustanovit jednu osobu zodpovědnou za integrační proces všech cizinců na...
16. 12. 2009 ● Zodpovědnost za integraci je na celém pedagogickém týmu Integrace cizinců do českého školství je záležitost složitá a dlouhodobá. Na cestě ke kvalitnímu vzdělání žáků cizinců čeká jak na žáky samotné, tak i na jejich pedagogy dlouhá a...
16. 12. 2009 ● Zde je několik tipů, jak sociální sítě a vztahy s majoritní společností rozvíjet a podporovat: Podpora spolužáků a jejich patronát je pro rozvoj vztahů mezi žáky základním systémovým opatřením. Užitek z něho mají nejen žáci cizinci, ale i ostatní...
16. 12. 2009 ● Podpora přístupu k informacím pro žáky cizince a jejich rodiče Zde se nabízí několik tipů, jak poskytnout cizincům informace, potřebné k úspěšnému začlenění: Informační letáky v jazyce příchozích, které jsou v nejčastějších jazykových mutacích k...
16. 12. 2009 ● Podpora výuky jazyka u cizinců ze třetích zemí Jazyková bariéra cizinců je jejich nejmarkantnější znevýhodnění, kterému musí při vzdělávacím procesu čelit. Překonání této bariéry je přitom základním předpokladem jejich úspěšného studia. Proto je...
16. 12. 2009 ● Všichni žáci, kteří přijdou do školy v průběhu školního roku, vyžadují speciální přijímací proceduru, jež jim umožní úspěšně se zapojit do nového školního prostředí a zároveň se efektivně zapojit do výuky tak rychle, jak jen to jde. Pro žáky...
16. 12. 2009 ● Téma migrace a integrace v posledních měsících rezonuje nejen českou společností, politikou a médii, ale i celou Evropou. A je jasné, že stejné téma se objevuje samozřejmě i v prostředí škol. Žáci mají na téma různé názory reflektující často názory...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.