15.12.2009 -- Zdrojů informací, na jejichž základě můžeme hodnotit dosahování cílů z IVP, je mnoho, zde uvádíme několik příkladů: rozbor běžných písemností a produktů žáků sledování žáků, včetně záznamu z jejich interakce hospitace rozbor pedagogické dokumentace,...
15.12.2009 -- Kritéria hodnocení jsou pro evaluaci klíčová, neexistuje ovšem jednoznačný návod, jaká zvolit. Vždy to závisí na konkrétní situaci. Zde jsou uvedeny příklady možných kritérií: plnění cílů stanovených vzdělávacím programem vzdělávací výsledky sociální...
15.12.2009 -- Součástí VP je i organizační zajištění výuky. To znamená, že v případě žáka cizince, který má počáteční jazykovou bariéru, je možné upravit rozvrh a posílit výuku ČJ tím, že žák(yně) kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvuje také hodiny češtiny v nižších...
15.12.2009 -- Po stanovení vzdělávacích cílů následuje samotná tvorba VP a je při ní důležité rozhodnout, jakou cestou cílů dosáhneme. Především je dobré uvažovat s ohledem na organizační, personální, materiální a finanční zajištění tohoto plánu. Jestliže je hlavním...
15.12.2009 -- Pokud do školy nastoupí žák-cizinec, který nemá dostatečnou znalost češtiny, je důležité si uvědomit, že nejprve je nutné naučit jej nebo ji komunikovat v češtině. Tomu by také měla být podřízena veškerá počáteční aktivita směrem k tomuto žákovi....
14.12.2009 -- Pedagogická diagnostika není neznámý pojem a patří neodmyslitelně k práci každého pedagoga, proto se zde nebudeme podrobně zabývat jejím vymezením (k tomu může posloužit doporučená literatura dole nebo studijní materiály vpravo ke stažení). My se zde...
14.12.2009 -- Při tvorbě plánu podpory (PLPP,IVP) doporučujeme: stanovit si jednu konkrétní osobu, která bude za vyplnění plánu zodpovědná (neznamená to, že jej celý bude vyplňovat sama) ukládat jej na bezpečném místě, kam však mají přístup i ostatní pedagogové žáka...
14.12.2009 -- Zřízení vyrovnávacích tříd je určitou alternativou k okamžitému zařazení žáka cizince do běžné třídy základní školy. Vyrovnávací třídy se dříve zřizovaly podle metodického pokynu a byly zaměřeny na vzdělávání dětí žadatelů o mezinárodní ochranu. V...
14.12.2009 -- Zařazení nově příchozího žáka cizince do ročníku bývá většinou provázeno složitým rozhodováním, ve kterém hrají roli různé proměnné. První a nejdůležitější je věk dítěte. V praxi se ukazuje, že i přes neznalost češtiny není dobré volit ročník...
14.12.2009 -- Integraci nového žáka cizince mohou bránit mnohé faktory. Při práci s žáky cizinci berte proto vždy v úvahu, že nový žák: může po určitou dobu prožívat tzv. tiché období, nezapojovat se do aktivit ani komunikace (tzv. silent period) může se rychle...

Stránky

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika