12.12.2009 -- V této části naleznete materiály a tipy do výuky, které byly vytvořeny v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku přírodopisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Pracovní skupiny probíhaly v rámci projektu...
12.12.2009 -- Inkluzívní vzdělávání "Inkluzívní vzdělávání znamená spravedlivý a rovný přístup ke vzdělávacím příležitostem pro všechny děti bez výjimky. Je kladen důraz na solidaritu, pospolitost, spolupráci a vzájemnou pomoc, spoluúčast na vlastním rozvoji, učení...
12.12.2009 -- Kdo a odkud přichází do ČR? Vítejte na webovém informačním portálu Inkluzivní škola! Tento portál je tematicky zaměřen na problematiku vzdělávání a začleňování žáků, kteří vyrostli a byli vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Jejich znalost...
12.12.2009 -- Tato část je určena nejen pro učitele základních a středních škol, seznámí Vás stručně s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich praktickou aplikací v konkrétních předmětech. V této části webu naleznete také mnoho inspirativních...
12.12.2009 -- Na schůzku či pohovor s rodiči cizinci je třeba se předem připravit. Zde nabízíme pár tipů, na co bychom neměli zapomenout. Co zařídit? Tlumočník - cizinci hlásící se na české školy ani jejich rodiče většinou neovládají dostatečně český jazyk. Proto je...
12.12.2009 -- Přijetí žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy s sebou nese mnohá specifika vyplývající právě z odlišné jazykové a kulturní zkušenosti těchto žáků. Žáci s OMJ přicházejí často bez dostatečné znalosti češtiny, která je pro výuku ve škole naprosto...
10.12.2009 -- Tato část je určena zejména pro ředitele škol, ale užitečná může být i pro třídní učitele, koordinátory vzdělávání cizinců, výchovné poradce či metodiky prevence. Dozvíte se v ní, jak funguje integrace cizinců do českého vzdělávacího systému, a to na...

Stránky

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika