21. 09. 2017 ● Seriál článků v deníku MF Dnes zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu připravil společně s redakcí MF Dnes osmnáctidílný seriál zaměřený na zlepšení čtenářské gramotnosti dětí. Ke stažení na...
19. 09. 2017 ● V České republice se ve školním roce 2016/17 vzdělávalo na všech typech škol 83 241 cizinců. Celkový počet všech žáků a studentů činil 2 030 779 (včetně občanů ČR), cizinci tedy tvořili 4,1 % z nich. Počty dětí/žáků/studentů s cizí státní...
19. 09. 2017 ● SMOK - síť multikulturních otevřených klubů, která rozvíjí osobnost mladých lidí v kontaktu s cizím, jiným nebo nezvyklým po celé České republice.
19. 09. 2017 ● ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA se v České republice věnuje také globálnímu rozvojovému vzdělávání, které vede žáky, studenty i pedagogy k zájmu o globální...
18. 09. 2017 ● Hodnocení žáka s OMJ jde ruku v ruce s podpůrnými opatřeními a vypracováním IVP. Podpůrná opatření totiž spočívají (dle školského zákona § 16, odst. 2b) mj. také v „...úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských...
18. 09. 2017 ● Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 46% z celkového...
14. 09. 2017 ● Interaktivní stránky umožňují procvičování zeměpisných znalostí. Celé stránky, tedy i úkoly, je možno přeložit do angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny či slovenštiny.
13. 09. 2017 ● Učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1 je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvlášť pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a představuje způsob osvojování českého jazyka...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.