7.6.2017 -- Na stránkách Fakulty sociálních věd UK najdete náměty, lekce a materiály do výuky mediální výchovy. Většina materiálů je výsledkem práce studentů FSV UK, kteří se účastnili semináře o mediální výchově. Tyto materiály slouží jako inspirace, většinu je...
7.6.2017 -- Vše o průřezových tématech najdete na jednom místě. Zdarma můžete získat výukové materiály nebo se můžete nechat inspirovat metodikou výuky průřezových témat na ZŠ.
7.6.2017 -- Na těchto stránkách naleznete další podnětné odkazy k výuce Mediální výchovy.
7.6.2017 -- Kritické myšlení a mediální gramotnost patří mezi klíčové kompetence pro život v 21. století. V Jednom světě na školách podporují jejich rozvoj. Připravují atraktivní audiovizuální materiály, vydávají pravidelný Bulletin, pořádají mediálně-vzdělávací...
6.6.2017 -- Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) připravil v rámci Podpory pedagogů vzdělávajících děti/žáky-cizince ve spolupráci se školami ukázky příkladů dobré praxe, tedy jak se věnují dětem/žákům-cizincům právě u nich ve školách. Více viz http://...
6.6.2017 -- Míša se narodila v Rusku. Do ČR se s matkou přestěhovala za otcem před 1,5 rokem v rámci procesu sloučení rodiny. Míša nemá jiné sourozence. Otec s rodinou však v současnosti nebydlí. Matka zde nemá jiné příbuzné. S matkou mluví Míša pouze rusky. Matka...
6.6.2017 -- Metoda Grunnlaget stojí na výzkumech Magne Nyborga. Gunvor Sonnesyn a Morten A. Hem vydali knihu o Metodologii Grunnlaget. Grunnlaget (=základ) je socio-kulturně nezatížená metoda, která obohacuje děti na základě matematických dovedností. Tím se dá...
6.6.2017 -- Kiara se narodila v USA, její maminka pochází z Peru, tatínek je Čechoameričan. Rodiče mluví spolu i s dcerou anglicky, sourozence nemá. Rodina žila nějakou dobu v Anglii a také ve Španělsku. V obou zemích se rodiče pokoušeli dát Kiaru do MŠ, ale ta se...
6.6.2017 -- Chlapec nastoupil do MŠ ve věku 5 let bez znalosti češtiny. Sourozence nemá, bydlí s rodiči, otec často pobývá v Řecku, matka je s chlapcem často sama. Doma mluví řecky. Adaptace chlapce v MŠ proběhla celkem dobře, problémy jsou však s dodržováním...
6.6.2017 -- Nástup chlapce do MŠ: V září nastoupil do první třídy MŠ tříletý Minh, česky vůbec nemluvil ani nerozuměl. Rodina pochází z Vietnamu, v ČR žije již několik let, doma mluví vietnamsky. V mateřské škole neměl nikdo žádné informace o chlapcově zázemí,...

Stránky

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika