Máte zájem o náš newsletter?

Přihlaste se prostřednictvím formuláře k odběru tematických newsletterů. Prohlédněte si jejich archiv.

Úvod aneb Cizinci v ČR

Kdo a odkud přichází do ČR?

Vítejte na webovém informačním portálu Inkluzivní škola! Tento portál je tematicky zaměřen na problematiku vzdělávání a začleňování žáků, kteří vyrostli a byli vychováni v kulturně a jazykově odlišném prostředí. Jejich znalost vyučovacího jazyka bývá často nedostatečná či žádná, a přesto se od nich očekává, že se v relativně krátké době zapojí do vzdělávacího procesu. Tato situace není jednoduchá ani pro děti cizince, ani pro jejich učitele. Tento portál vytvořila organizace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů na základě poptávky pedagogů po informačním a metodickém zdroji, který by se zaměřoval na práci právě s různorodou skupinou žáků.

Portál je tematicky rozdělen na několik částí a navíc nabízí velké množství metodických a pracovních materiálů ke stažení, příklady dobré praxe, kontakty, odborné studie apod. Krátký úvodní text vám poradí, jak se na portálu orientovat.

Oddíl, ve kterém se právě nacházíte, je věnován cizinecké problematice a jejímu vztahu k oblasti školství. Předkládaná témata považujeme za důležitá pro porozumění situacím, ve kterých se ocitají nejen samotní žáci cizinci, ale také jejich rodiče, pro které bývá vzdělávání obtížně srozumitelnou oblastí. To může být příčinou mnoha situací, které většina českých rodičů nemusí řešit. Stručnému představení tématu migrace jako celosvětového společenského fenoménu je věnována kapitola O migraci. Samostatná kapitola je věnována představení situace cizinců žijících v České republice. Kromě statistických údajů zde naleznete přehled základní legislativy, která upravuje pobyt cizinců na území ČR. Součástí kapitoly je i seznámení se školskou legislativou, která upravuje vzdělávání žáků cizinců v rámci českého vzdělávacího systému.

Další z kapitol je pak věnována stručnému nástinu situace žáků cizinců v českých školách. Zde naleznete mj. i statistické údaje a informace o nejpočetnějších skupinách cizinců ve školách. V další části pak máte možnost získat základní informace o státech, ze kterých tito noví žáci nejčastěji přicházejí. K tomu vám poslouží databáze kulturních profilů jednotlivých zemí. V případě, že budete mít zájem dozvědět se více o tom, jak vypadá vzdělávání v těchto zemích, připravili jsme pro Vás databázi vzdělávacích systémů, která Vám umožní udělat si představu, jak vypadají kurikula v zahraničních školách, jaký je zde systém hodnocení, jaké jsou hodinové dotace v jednotlivých předmětech a řadu dalších zajímavých informací. S těmito informacemi je jednodušší udělat si představu o tom, jakým vzděláním nově příchozí žáci dosud prošli.

Věříme, že na portálu Inkluzivní škola.cz naleznete odpovědi na mnohé otázky týkající se tématu vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. V opačném případě neváhejte obrátit se na nás s dotazem. Kontakty na nás naleznete zde.

Anketa

Jak se vám článek líbil?

field_vote: 
Vaše hodnocení: Žádné Average: 3.8 (4 votes)

Tento portál byl vytvořen společností META za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Logo občanského sdružení META, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 3.0 Česká republika