+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

4. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1

10.11.2010

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Výzva se vztahuje na Prioritní osu: 1 Počáteční vzdělávání.
Oblasti podpory:

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními zvdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 8. 11. 2010

Datum ukončení výzvy: 20. 12. 2010 do 17:00 hod.

Datum zahájení předkládání žádostí: 13. 12. 2010

Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 12. 2010 do 17:00 hod.

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách http://www.kr-kralovehradecky.cz.

publikováno: 10. 11. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.