+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Asistentka pedagoga hledá práci

Asistentka pedagoga s roční zkušeností ze základní školy hledá práci na pozici asistenta pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ):

Ráda bych Vám nabídla své zkušenosti a znalosti. Vystudovala jsem obor informačních technologií a obor Management v administrativě na Univerzitě v Bělorusku. Nyní dokončuji Filozofickou fakultu UK v Praze, obor Čeština jako cizí jazyk. Letos jsem se přihlásila k doplňujícímu pedagogickému studiu pro pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ.

Od roku 2012 pracuji jako asistentka pedagoga a ráda bych využila svých vědomostí a zkušeností k dalšímu rozvoji. Na této pozici jsem se hodně věnovala pomoci žákům při adaptaci a při překonávání kulturních bariér. Napomáhála jsem při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou. Spolupracovala jsem se zákonnými zástupci žáků. Přípravovala jsem různé speciální pomůcky do vyučování a další výukové materiály. Podílela jsem se na přípravě hodin matematiky, informatiky, češtiny, chemie, dějepisu. Ráda používám ve výuce informační technologie. Pravidelně se věnuji studiu odborné literatury, workshopům pro lektory a vyhledávání informací na internetu.

Během svého působoní na pozici asistentky pedagoga jsem měla možnost prokázat organzační schopnosti, kreatívní přístup, schopnost pracovat samostatně i v týmu.

Zaujal-li vás tento inzerát, napište Anně na njurastik@atlas.cz. Jestliže byste chtěli pozici asistenta pedagoga pro žáky s OMJ teprve vytvořit a potřebujete na ní najít prostředky, kontaktujte nás na info@meta-os.cz.

publikováno: 21. 08. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.