+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Rovné příležitosti i pro cizince?

Sdružení META se již dlouhodobě věnuje podpoře cizinců v oblasti vzdělávání a zároveň podpoře pedagogů při vzdělávání cizinců, neboli žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ).

Po mnoho let poskytujeme poradenství i vzdělávání v této oblasti a narážíme neustále na systém, který neumí dostatečně podporovat žáky a studenty, kteří jsou znevýhodněni neznalostí vyučovacího jazyka. A na druhé straně nedokáže ani podpořit pedagogy, kteří s těmito žáky ve školách pracují a měli by rozvíjet jejich dovednosti. O rovných příležitostech ve vzdělávání pro žáky s OMJ nemůže být bohužel zatím ani řeč. Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme platformu, jejímž cílem bude podat návrh souboru opatření, která by cestu k rovným příležitostem pro žáky s OMJ ve vzdělávání usnadnila a vyjasnila.

První setkání širšího pléna této platformy se uskutečnilo 31.10. 2013 a shodlo se na potřebě změny stávajícího stavu. Zápis ze setkání spolu s popisem způsobu organizace platformy najdete v příloze. Tam je také k nahlédnutí vizualizace potřeb jednotlivých hráčů, kterých se vzdělávání žáků s OMJ dotýká. Potřeby jsou barevně odlišeny – bílé jsou již určitým způsobem saturovány, žluté jsou pokryty částečně a jen někde a modré zatím vůbec nebo velmi omezeně.

Pro více informací nás kontaktujte na info@meta-os.cz.

publikováno: 22. 11. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.