+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Cyklus tří akreditovaných seminářů pro pedagogické pracovníky v Brně

Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Více o obsahu a akreditacích jednotlivých seminářů se dozvíte v přiložené anotaci. Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo jednotlivě.
2. 10. 2014 Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
8. 10. 2014 Výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka
14. 10. 2014 Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Registrace do jednotlivých seminářů je již zahájena (přihláška).

publikováno: 04. 09. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.