+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

MŠMT vyhlašuje dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011.

Žádosti přijímá ministerstvo nejpozději do 1. listopadu 2010, při osobním podání do podatelny ministerstva do 15:00 hod. Při podání poštou je rozhodující termín doručení do podatelny ministerstva.

Žádosti mohou podávat právnické osoby včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin alespoň jeden rok. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možností rozpočtu a významu projektu.

publikováno: 06. 10. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.