+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP

LANGHANS GALERIE – CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI VODIČKOVA 37, PRAHA 1

13. 12. 2013, 9:00 – 17:00

Cílem kurzu je seznámit účastníky, prostřednictvím interaktivních přednášek a aktivit, s efektivními metodami hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků v rámci inkluzivního vzdělávání; představit efektivní způsoby hodnocení ve vztahu k metodám umožňujícím diferenciaci a individualizaci výuky.

TÉMA SEMINÁŘE:

  • Možnosti hodnocení v prostředí heterogenní třídní skupiny.
  • Koncepty formativního hodnocení jako nástroje k rozvoji sebehodnocení žáků, dynamické diagnostiky a práce s chybou.
  • Hodnocení výsledků činností žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na rozlišení specifických a nespecifických chyb.
  • Hodnocení individuálního vzdělávacího pokroku žáků a efektivní metody průběžného zjišťování míry osvojení učiva v průběhu výuky.

LEKTORKA:
Mgr. Lenka Felcmanová
absolventka Katedry speciální pedagogiky PedF UK v Praze, od r. 2011 doktorské studium tamtéž, řešitelka výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy, vyučující v prezenčních i kombinovaných studijních programech speciální pedagogiky na PedF UK, lektorka kurzů DVPP.

Zájemci se mohou přihlásit emailem: klara.doudova@clovekvtisni.cz nebo přímo zde a to nejdéle do 5.12.2013.

publikováno: 28. 11. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.