+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Jste málo slyšet? - META, o.p.s. zesílí váš hlas!!!

Společnost META, o.p.s. dlouhodobě spolupracuje s učiteli i vedením škol na řešení situací, které nastávají při vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. V mnoha případech jsou školy postaveny do obtížné situace kvůli nedostatečné systémové podpoře, neflexibilnímu nastavení financování aktivit cílených na inkluzi této skupiny žáků a nedostatečné podpoře ze stran ostatních institucí, např. poradenských zařízení apod.

Ve vyšších patrech vzdělávacího systému se však o těchto praktických problémech škol ví velmi málo. Dlouhodobě se proto snažíme tlumočit perspektivu škol a učitelů směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekci, odborným ústavům (NÚV) i poradenským zařízením. Iniciovali jsme již velké množství kulatých stolů, osobních jednání, odborných expertních skupin a vytvořili jsme i nadresortní platformu, na které se téma vzdělávání a začleňování žáků s OMJ intenzivně řeší. Podpořte nás tak, že s námi budete sdílet Vaše zkušenosti. My na oplátku můžeme slíbit, že s Vašimi podněty budeme pracovat a Váš hlas se neztratí.

Vyplňte nám krátký anonymní dotazník (6 bodů). Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Shrnutí doporučovaných opatření naleznete v přiloženém dokumentu.

publikováno: 26. 09. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.