+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Výslovnost Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jak učit výslovnost - aktivity, zásady, tipy.
Výstup z pracovní skupiny Dějepis Tyto dokumenty by měly pedagogům dějepisu, kteří se setkávají s žákem s OMJ, poskytnout tipy, co dělat, když žák přijde, na co si dát pozor a jak situaci řešit. Jedná se o výstup z pracovní skupiny, kterou realizovalo organizace META v rámci projektu...
Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)
Výukový blok pro 1. stupně ZŠ zaměřený na vietnamskou kulturu Práce studentek Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové, která vznikla pro soutěž Středoškolská odborná činnost. Moderní, multikulturně zaměřený materiál pro pedagogy, kteří mají zájem zapojit žáky do výukového bloku, který klade důraz na komunikaci a práci...
Vývoj Českých zemí 1. - Habsburská monarchie Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 2. - České národní obrození Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 3. - Rakousko-Uhersko a 1. světová válka Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 4. - T. G. Masaryk a vznik samostatného Československa Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 5. - Česká republika Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 6. - Opakování Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj jazykové přípravy na SŠ Infografika znázorňuje, jak se proměňují cíle a výzvy v jednotlivých kurzech ČDJ. Stručně mapuje celý průběh od ročního přípravného kurzu, přes jednotlivé ročníky SŠ až k maturitě.
Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ/ZŠ/SŠ v dvojjazyčné verzi.
Vzdělávací obsah ČDJ Čeština jako druhý jazyk / Vzdělávací obsah ČDJ Zde si můžete stáhnout jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího obsahu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), které vznikly v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského...
Vždy se lépe daří, když se spojí síly
Vznik a vývoj Země Obsahový cíl: - Žák pojmenuje vrstvy a sféry Země, stručně je popíše. - Žák vyjmenuje planety sluneční soustavy. - Žák přemýšlí nad pojmem náboženství, uvádí příklady náboženství v jeho zemi. - Žák popíše teorii stvoření světa. - Žák se stručně seznámí s...
Vzor PLPP - MŠ Matěchova Vzorový PLPP z praxe paní učitelky Kristýny Zimkové.
Vzor vyrovnávacího plánu Základní školy / Příklady plánů podpory z praxe Inspirujte se příkladem vyplněného vyrovnávacího plánu pro žáka Timura z Mongolska.
Vzorové IVP a Doporučení z PPP Individuální vzdělávací plán pro chlapce Yurie (chlapec je z bilingvní rodiny čeština-italština), který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se podařilo škole najít řešení, jak naplnit Doporučení z PPP. Chlapec dostal AP, byl mu...
W. Shakespeare - Hamlet Tento pracovní list navazuje a doplňuje výukový materiál William Shakespeare. Obsahový cíl: - Žák zná základní informace k divadelní hře Romeo a Julie. - Dokáže určit literární druh, žánr, časoprostor, hlavní postavy a kompozici divadelní hry. - Zvládne...
W. Shakespeare - Romeo a Julie Tento pracovní list navazuje a doplňuje výukový materiál William Shakespeare. Obsahový cíl: - Žák zná základní informace k divadelní hře Romeo a Julie. - Dokáže určit literární druh, žánr, časoprostor, hlavní postavy a kompozici divadelní hry. - Zvládne...
Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení a životu Publikace se zaměřuje na osobní wellbeing vyučujících a pedagogických pracovníků. Autorka Lenka Felcmanová ji představuje jako takovou kyslíkovou masku pro pedagogy, protože tak jako v letadle člověk musí nejprve zabezpečit sebe a pak druhé, teprve...
William Shakespeare Obsahový cíl: - Žák zná a dokáže zformulovat základní informace o WS a jeho životě. - Rozliší komedii a tragédii, zná další literární žánry, které WS psal. - Zná dílo WS, dokáže ho roztřídit podle literárních žánrů. - Používá odborný literární jazyk....
Wordwall - online cvičení k tématům ČDJ s QR kódy Online cvičení k tématům ČDJ vytvořené ve výukové aplikaci Wordwall. K přístupu k jednotlivým cvičením můžete využít QR kódu nebo odkazu na webovou stránku. Témata: Seznamování Osobní zájmena Barvy, čísla Části dne Rodina Co rád dělám Přivlastňovací...
Workshopy ČDJ Srdečně Vás zveme na workshopy. Popis a informace k workshopům, které navazují na vzdělávací program Výuka češtiny jako druhého jazyka. Workshopy jsou otevřeny pro absolventy programu a zájemce z řad pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ vykonávajících...
Začalo Vaše dítě chodit do základní školy v České republice? Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí, které začínají chodit na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Žáci - cizinci ve školní třídě Kolektiv autorů vydal publikaci, v níž shrnuje výsledky svého výzkumu zaměřeného na integraci žáků cizinců do třídního kolektivu a na vzájemné vztahy žáků cizinců s ostatními žáky ve třídě.
Začleňování dětí z Ukrajiny v MŠ
Začněme třeba takhle... Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Od června roku 2006 probíhala také v České republice celoevropská kampaň Rady Evropy a Evropské komise zaměřená na děti a mladé lidi "Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“. Tento materiál nabízí zajímavé aktivity a hry, které oživují a rozvíjejí právě...
Žádost o AP Žádost o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na základní škole a střední škole.
Žádosti Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. The part Requests includes various...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.