+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Vznik a vývoj Země Obsahový cíl: - Žák pojmenuje vrstvy a sféry Země, stručně je popíše. - Žák vyjmenuje planety sluneční soustavy. - Žák přemýšlí nad pojmem náboženství, uvádí příklady náboženství v jeho zemi. - Žák popíše teorii stvoření světa. - Žák se stručně seznámí s...
Vždy se lépe daří, když se spojí síly
Vzdělávací obsah ČDJ Čeština jako druhý jazyk / Vzdělávací obsah ČDJ Zde si můžete stáhnout jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího obsahu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), které vznikly v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského...
Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ/ZŠ/SŠ v dvojjazyčné verzi.
Vývoj jazykové přípravy na SŠ Infografika znázorňuje, jak se proměňují cíle a výzvy v jednotlivých kurzech ČDJ. Stručně mapuje celý průběh od ročního přípravného kurzu, přes jednotlivé ročníky SŠ až k maturitě.
Vývoj Českých zemí 6. - Opakování Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 5. - Česká republika Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 4. - T. G. Masaryk a vznik samostatného Československa Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 3. - Rakousko-Uhersko a 1. světová válka Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 2. - České národní obrození Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 1. - Habsburská monarchie Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Výukový blok pro 1. stupně ZŠ zaměřený na vietnamskou kulturu Práce studentek Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové, která vznikla pro soutěž Středoškolská odborná činnost. Moderní, multikulturně zaměřený materiál pro pedagogy, kteří mají zájem zapojit žáky do výukového bloku, který klade důraz na komunikaci a práci...
Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)
Výstup z pracovní skupiny Dějepis Tyto dokumenty by měly pedagogům dějepisu, kteří se setkávají s žákem s OMJ, poskytnout tipy, co dělat, když žák přijde, na co si dát pozor a jak situaci řešit. Jedná se o výstup z pracovní skupiny, kterou realizovalo organizace META v rámci projektu...
Výslovnost Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jak učit výslovnost - aktivity, zásady, tipy.
Výsledky dotazníku: potřebnost ročního kurzu češtiny před vstupem na SŠ Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Někteří žáci nemají po ukončení základní povinné školní docházky dostatečnou znalost češtiny nezbytnou k tomu, aby mohli úspěšně zvládnout přijímací řízení a pokračovat ve studiu na střední škole. Mohou to být žáci, kteří do ČR přišli později a do ZŠ...
Vypravování, diskuse, spojky Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Vyprávění, plánování - kartičky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Vyprávění (minulost), plánování (budoucnost) obsahují příslovce a příslovečné určení času a slovesa. Kartičky jsou...
Vyprávění a plánování - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Vynálezy a literatura Obsahový cíl: - Žák se na základě četby úryvku seznámí s dramatem R.U.R. Karla Čapka. - Žák na základě porozumění textu odpovídá na otázky k němu a vyvozuje některé literární pojmy. - Žák se seznámí s literárními druhy. - Žák rozezná lyriku od epiky na...
Vynálezy Následující materiál lze využít např. na projektovém dni. Lze použít na prvním i druhém stupni. Obsahový cíl: - Žák se seznámí s některými důležitými vynálezy, dokáže stručně popsat jejich vznik a dopady. - Žák zhodnotí důležitost některých vynálezů...
Vynálezci a české vynálezy Následující materiál lze využít např. na projektovém dni. Lze použít na prvním i druhém stupni. Obsahový cíl: - Žák získává z textu informace o daných slavných vynálezcích, ke každému z nich vybírá ty důležité. - Žák zakresluje do mapy ČR města spojená...
Výlet na jinou planetu Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, kdy chceme připravit třídní kolektiv na příchod nového žáka s OMJ. Žáci si zažijí projevy kulturních odlišností a rozvinou svou empatii vůči žákům s odlišného kulturního prostředí.
Výlet Obsahový cíl: - Student je schopen používat idos a jiné weby, které umožňují plánovat výlet. - Student umí naplánovat výlet včetně ceny, programu atp. Jazykový cíl: - Student ovládá slovní zásobu týkající se cestování. - Student na základě porozumění...
Vyjmenovaná slova Soubor materiálů k procvičování vyjmenovaných slov. Více informací o materiálech ve videu autorky: Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z...
Vyjmenovaná slova K dispozici ke stažení je a) srovnání pohledu českého žáka a žáka s OMJ na učivo vyjmenovaných slov b) soubor vybraných slov s ypsilon po písmenu V, která nejsou ve vyjmenovaných slovech zahrnuta, ale přitom jsou v současné češtině často používaná (...
Vyjádření MŠMT k zařazení žáků s OMJ do kategorie SPU-O (JPZ a ZMZ) Žáci, kteří nemají dostatečnou znalost vyučovacího jazyka, při přijetí na SŠ a při jejím ukončování narážejí na jednotné zkoušky z ČJL. I když tito žáci nemají nárok na uzpůsobení podmínek přijímacích/maturitních zkoušek z ČJL ze zákona (§ 20 odst. 4...
Vyjádření MŠMT k uvolňování žáků s OMJ podle § 50 ŠZ Vyjádření odboru legislativy MŠMT na náš podnět týkající se uvolňování žáků s OMJ podle § 50 školského zákona.
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění platném ke dni 1. 9. 2019.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.