+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Cesta tmou Čeština jako druhý jazyk / Porozumění - poslech Aktivita je určena pro nácvik prostorové orientace.
Cesta k přijetí do školy
Česky s vlaštovkou Česky s vlaštovkou: Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně věku i pokročilosti (specifikováno vždy v hlavičce jednotlivých aktivit). Aktivity...
Česky levou zadní online Česky levou zadní online je nová online platforma společnosti META pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Připravili jsme ji na pomoc všem dospívajícím, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny, a všem vyučujícím při práci s nimi.
Český jazyk pro cizince – práce s textem Pracovní list pro výuku češtiny pro cizince využívající metody kritického myšlení.
Český jazyk na 1. stupni - tipy, doporučení, aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na prvním stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci,...
Český jazyk a dějepis - historie ČR, významní lidé Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Pracovní list využitelný při začlenění žáka s OMJ do výuky.
Český jazyk - slohové cvičení Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk - DĚ, TĚ, NĚ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Český jazyk na 2. stupni ZŠ - tipy, doporučení aktivity - výstup z pracovní skupiny Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Výstup z pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě na druhém stupni. Setkání pracovní skupiny proběhlo ve školním roce 2011/2013 v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při...
Český jazyk
Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka / Aktivity ke stažení z internetu Kurz českého jazyka pro azylanty navazující na Manuál pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky. Najdete tady krok po kroku konkrétní popis, jak učit bez zprostředkujícího jazyka a jak prezentovat češtinu a její gramatiku...
Československý odboj Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis pro žáky s OMJ. Obsahuje zjednodušený text a následné aktivity i s obrazovou přílohou. Cvičení a práci s pracovním listem mohou učitelé přizpůsobit jazykovým možnostem konkrétního žáka.
Česko
České stavovské povstání Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Tyto pracovní listy vznikly v rámci pracovní skupiny Dějepis. Jsou určeny mírně pokročilým až pokročilým žákům.
České dějiny: 2. polovina 20. století, Václav Havel Obsahový cíl: - Žák se zorientuje v důležitých historických událostech 2. poloviny 20. století a zanese je na časovou osu. - Žák se seznámí s osobností Václava Havla. Jazykový cíl: - Žák na základě myšlenkové mapy popíše život Václava Havla. - Žák si...
České dějiny v datech Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe Pracovní list vznikl pro nízkoprahové kurzy češtiny Centra pro integraci cizinců. Popisuje významné události českých dějin a s nimi související státní svátky. Součástí jsou i mapy ukazující historické změny území.
Česká republika na dlani Zapojení do výuky a materiály / I. stupeň (Prv, Př, Vla) Modul Česká republika na dlani je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Učitel či lektor může využívat i dalších pracovních sešitů modulů projektu. Modul č. 1 Aplikace spisovného jazyka je...
Česká republika a země, ze které pocházím Následující materiál propojuje výuku obsahu (zeměpis – ČR) a jazyka (vedlejší věty, spojky, časování sloves). Materiál byl použit ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na...
Čepice (práce s knihou) Čepice (Jan Brettová) Zimní, úsměvná, kouzelná, snivá, nádherně ilustrovaná kniha. Vznikla na základě skutečné události jednoho studeného severského rána, když se autorce ztratil její skutečný ježek a našla jej uvízlého v pletené bačkoře. další zvířátka...
Čeledi dvouděložných rostlin Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žáci popíší jednu...
ČDJ a SVP - Desatero všímavého pedagoga Jak poznat, že žák má kromě neznalosti českého jazyka další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU)? Doporučujeme přečíst si náš článek Rozpoznání možných SVP u vícejazyčných dětí.
ČDJ - Soupis dovedností A1, A2 Tento dokument obsahuje výstupy, kterých by mělo dítě dosáhnout v jednotlivých tématech. Témata jsou obsahem výuky ČDJ a formulovali jsme je na základě našich zkušeností s výukou ve školách a v dětských kurzech a při výuce se jich drželi. Materiály k nim...
Části těla Cíl: Jednotné a množné číslo částí těla, slovesa Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a...
Části dne - Český jazyk Hlavní myšlenkou pracovních listů z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni je procvičovat pravopisné a gramatické jevy na známé slovní zásobě probírané v prvouce/přírodovědě. Pracovní list na prvouku k tomuto tématu si můžete...
Části dne Pracovní list s plánem lekce byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). Využití k společné i samostatné práci. Věková skupina: 2. - 3. třída ZŠ (pro vyšší ročníky může plnit opakovací funkci)...
Časová posloupnost Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: seřazování obrázků podle časové posloupnosti (týmová hra).
Časová pásma Obsahové cíle: Studenti pracují s mapou světa a globusem, seznámí se s časovými pásmy, potřebnou zeměpisnou terminologií a určují datum a čas na různých místech naší planety. Jazykové cíle: Studenti rozumí zeměpisným termínům, používají ustálené fráze k...
Časopis Kritická gramotnost Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Odborný časopis nejen pro učitele čtenářství vydává projekt Pomáháme školám k úspěchu. Čtvrtletník „Kritická gramotnost“ přináší učitelům všech stupňů škol inspiraci, jak rozvíjet kritickou a čtenářskou gramotnost u žáků, a vytvořit platformu pro sdílení...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.