+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Jídlo, stravování Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba Jídlo a pití, pyramida zdravé výživy, slovesa SNÍDAT, OBĚDVAT, VEČEŘET, CHUTNAT, MÍT RÁD (1. pád, 4. pád, 3. pád osobních...
Jména a slova aneb Andělská Anděla Aktivita zaměřená na hlásky, vnímání shodných hlásek ve slovech a opakování slovní zásoby.
Josef II. Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Pracovní list použitelný pro práci s žáky s OMJ ve výuce.
Kamarádíme se - multikulturní workshop v MŠ Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova v MŠ Integrační centrum Praha vytvořilo metodiku a pracovní listy k multikulturnímu workshopu pro děti v MŠ. Materiály jsou určeny pedagogům, kteří se chtějí inspirovat, jak se předškolními dětmi mluvit o pestrosti v dětském kolektivu i ve společnosti.
Kapradiny, přesličky a mechy Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a...
Kartičky na rozvíjení otázek Sada osmi kartiček se základními otázkami na jedné straně a s možnostmi, jak uvedené téma dále rozvíjet, na straně druhé. Kartičky jsou vyzkoušeny na žácích prvního a druhého ročníku SŠ, ale většina otázek je univerzální jak pro starší, tak pro mladší...
Kazachstán
Kde se vzalo to, co jíme Obsahové cíle: Studenti si uvědomí délku a složitost výrobního procesu jednotlivých potravin, které denně konzumují, reflektují způsob nakupování potravin a získají povědomí o globálním obchodu s potravinami. Jazykové cíle: Studenti popisují obrázky,...
Kdo jsem já Obsahový cíl: - Žák rozlišuje formální a neformální situace v české společnosti (ví, komu může tykat a komu musí vykat). - Žák ví, jak se chovat v České republice při formálním seznamování. Jazykový cíl: - Žák se umí představit na formální i neformální...
KIKUS kurz v FMŠ Sluníčko rok 2016/2017 Popis projektu, který probíhal v FMŠ Sluníčko. Ověřování metodiky KIKUS v českém prostředí.
KIKUS metodika pro učitele Metodika KIKUS určená k výuce češtiny jako druhého jazyka pro děti od 3 do 10-ti let.
Kimovka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jsou potřeba kartičky se slovy, obrázky nebo předměty.
Klíčový vizuál - Příčiny 1. světové války Střední školy / Člověk a společnost Obsahový cíl: - Žák pojmenuje a vysvětlí základní příčiny 1. světové války Jazykový cíl: - Žák doplňuje pojmy, používá odbornou terminologii Slovní zásoba: Partner, zbraň, nejlepší, centrální mocnosti, dohoda, trojspolek, vojenská síla, symbol, moc-...
Klokan rudý Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše hlavní...
Kolik je hodin? Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Koloušek a soutok dvou potoků Obsahový cíl: - propojení češtiny s prvoukou (prostředí lesa a dvouhláska ou): živočichové, mláďata, rostliny, dřeviny, plodiny apod.) - žáci se naučí pracovat s odborným textem, dokážou jej identifikovat a porozumět mu Jazykový cíl: - žák rozšiřuje...
Komunikace s rodiči Setkání 21. 11. 2023 bylo věnováno tématům: jak nastavit efektivně komunikaci s rodiči s migrační zkušeností, jak pracovat s obavami ze "stigmatu" psychologické nebo speciálně-pedagogické podpory, jak v komunikaci postupovat u nastavení a vysvětlení...
Komunikační karty Komunikační kartičky pro děti ke sdělení základních potřeb a pocitů ( veselý, smutný, unavený). Soubor obrázků k dennímu režimu v MŠ. Materiál od autorky Terezy Šajnerové vznikl v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/...
Komunikační karty balíček MŠ
Koncovky přídavných jmen, rody Cíle: 1) Rozlišení mužského a ženského rodu zvířat 2) Přídavná jména velký, malý, tlustý, hubený 3) Zvířata ve čtvrtém pádě 4) Koncovky přídavných jmen podle rodů tlustý Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických...
Koníčky - mít rád Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Výukový materiál se souborem sloves na volný čas a vazbou "mít rád".
Kontrolní test – rodina, národnosti, slovesa
Korejská republika Profil Korejské republiky je uložen v příloze ve formátu PDF.
Korektura textu - najdi chybu Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Taková zadání najdou žáci v didaktických testech z ČJL, které jsou součástí jednotných testů (přijímací zkouška, maturitní zkouška). Výukový...
Korýši Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Materiál vytvořila asistentka pedagoga pro svou žákyni na základní škole v Benešově. klíčová slova: korýši, kostra, rak, cévní soustava, nervová soustava, pohlaví
Koupelna Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba v 1. pádě (záchod, umyvadlo, ručník, vana) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi), příslovce (vpravo, vlevo) Cíl 3 – slovesa (mýt se, čistit si, česat se) Výukový materiál byl vytvořen v rámci...
Koupelna, třída - předložky, kde, kam Cíl: Slovní zásoba vybavení koupelny a třídy (ručník, zubní kartáček, toaletní papír, medvěd/medvídek, vodovky, kostky, předložky na, do (na věšák, na stůl, do kelímku, do skříně), kde je + 1. pád, kam nalepíš + 4. pád, (případně i slovesa čistit si zuby...
Krabička první záchrany pro učitele Adaptace a klima školy / Adaptace a klima školy NPI ČR připravilo Krabičku první záchrany pro učitele - první dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Jedná se o praktickou příručku pro pedagogy základních škol, kteří vzdělávají žáky s OMJ. Příručka poskytuje praktická doporučení, jak...
Krabička vzpomínek a potěšení Jednorázová aktivita do třídy po příchodu žáka s OMJ. Cílem je zamyslet se nad tím, co nám pomáhá, když jsme smutní a vytvořit si nástroj, který nám může pomoci.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.