+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Měkkýši - opakování Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše části...
Města a jejich význam Zapojení do výuky a materiály / Dobrá praxe PL Města a jejich význam vznikl v rámci pracovní skupiny Dějepis. Je určený především mírně pokročilým.
Město - kartičky a slovníčky Ke každému tématu ze Vzdělávacího obsahu ČDJ jsou k dispozici kartičky a slovníčky se slovní zásobou. Kartičky a slovníček pro téma Město - místa ve městě jsou rozděleny do sloupečků: obrázek, slovo (tiskací velké písmo), slovo (tiskací malé písmo) a 6....
Město - testy Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Město - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Město, orientace ve městě. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Město, orientace ve...
Meta infobalíček k hodnocení
Meta infobalíček k metodám
META infobalíček k podpoře nově příchozích vícejazyčných žáků
META infobalíček k rozvoji akademického jazyka
META infobalíček k ukončování a přechodům
META infobalíček k vícejazyčnosti
META komunikační kartičky Komunikační kartičky slouží pro základní dorozumění dětí a žáků bez znalosti jazyka. Kartičky je možné vytisknout, vystřihnout, zalaminovat a proděravět tak, aby se daly nasadit na kroužek (např. od klíčů) a navíc třeba připevnit na šňůrku. Dítě má tak...
META tým podpory pro pedagogy SŠ - leták Rády bychom se Vám představily! Jsme META tým podpory pedagogů a pedagožek ze SŠ. Kdo jsme, čemu se věnujeme a s čím se na nás můžete obrátit? Čtěte v letáku:
Metoda Learning Stories - postup v obrazech Zapojení do výuky a materiály / Metoda Learning stories Metoda Learning Stories naopak využívá formativní hodnocení a zohledňuje individuální rozdíly mezi dětmi, zaměřuje se na kompetence konkrétního dítěte, dispozice k učení a jejich rozvoj. Spočívá v pozorování dítěte při činnosti, jejím podrobném popisu a...
Metodická příručka pro adaptačního koordinátora Masarykova základní škola v Plzni ve spolupráci s METOU, o.p.s. vydali Metodickou příručku pro práci adaptačního koordinátora základní školy. Příručka je vhodná pro pedagogy, kteří se ve školách ujímají role tzv. adaptačních koordinátorů a provázejí nové...
Metodické listy Matematika - číselné obory Zapojení do výuky a materiály / Matematika Metodické listy pro výuku matematiky - číselné obory v 1. ročníku SŠ vytvořila Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Praha. Metodika pro výuku vybraných kapitol matematiky byla vytvořena s cílem rychlejšího porozumění a...
Metodické poznámky k výuce češtiny pro Vietnamce Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň Zde naleznete metodické poznámky k novým učebním materiálům češtiny pro vietnamské studenty, které vám můžou pomoci při výuce.
Metodické tipy a sylabus přípravného kurzu na JPZ Uvedený sylabus sloužil pro online kurz přípravy na jednotné přijímací zkoušky organizovaný společností META. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický kurz s nelehkým zadáním jak pro vyučující, tak pro žáky, sdílíme své zkušenosti nasbírané v...
Metodický pokyn Adaptace a klima školy / Klima školy Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance.
Metodický pokyn k šikaně Střední školy / Integrace do kolektivu MŠMT zveřejnilo na svých stránkách přehled Metodických dokumentů (doporučení, pokyny), jejichž cílem je pomoci porozumět školám a školským zařízením (dále jen „školám“) fenoménu šikany, možnostem, jak mu předcházet a jak na něj efektivně reagovat, pokud k...
Metodický pokyn MŠMT k zajišťování pedagogické intervence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vydalo metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních...
Metodický postup pro zajištění financování jazykové přípravy a pozice adaptačního koordinátora 2022 Nový metodický postup pro zajištění financování jazykové přípravy a pozice adaptačního koordinátora v souvislosti s nárůstem počtu dětí a žáků z Ukrajiny. Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v...
Metodika - Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Adaptace a klima školy / Začleňování dítěte/žáka s OMJ Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do Základních škol (InBaze, z.s.) Najdete zde příklady dobré praxe vybraných základních škol v Praze a Berlíně, tipy do výuky, možnosti využití služeb NNO pracujících s migranty v Praze.
Metodika Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách Stáhněte si metodickou příručku k začleňování dětí s OMJ do mateřských škol!
Metodika k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga MŠMT vydalo metodické poznámky k zajištění ukrajinského asistenta pedagoga od září 2022 pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře. Finanční prostředky na zajištění této pozice lze čerpat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to pouze formou pracovního poměru. Více...
Metodika MŠMT k novému systému jazykové přípravy v MŠ a ZŠ MŠMT vydalo Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o nový systém financování a organizace jazykové přípravy podle paragrafu 20 školského zákona, který vstoupil v platnost od září 2021....
Metodika MŠMT pro poskytování podpůrných opatření žákům s OMJ MŠMT ve spolupráci s NPI ČR vydalo metodiku pro školská poradenská zařízení týkající se poskytování podpůrných opatření pro žáky s OMJ podle § 16 ŠZ. Cílem metodického materiálu je sjednotit postup poradenských zařízení při poskytování podpory žákům s OMJ...
Metodika multikulturní výchovy Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Sdružení pro integraci a migraci vydalo Metodiku multikulturní výchovy . Tato publikace vznikla jako součást projektu Crossing Border.
Metodika multikulturní výchovy (crossing borders) Zapojení do výuky a materiály / Kroky k MKV Metodika Sdružení pro integraci a migraci nabízí pedagogům osvědčené, praxí prověřené a smysluplné metodiky, ať už ty z nich, které se týkají čistě migrace, tak i další, které zasahují i úzce související témata typu rasismus, diskriminace či hate speech...
Metodika práce třídního učitele Základní školy / Pedagogická diagnostika Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy, Mgr. Dubec M., Projekt Odyssea 2007

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.