+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Lex Ukrajina II pro oblast vzdělávání
Lex Ukrajina II a metodika pro školy Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a...
Léto Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Letáky pro rodiče Rodičům, kterým bylo doporučeno navštívit školské poradenské zařízení, jsme připravili návodný leták. V letáku je vysvětlen systém podpůrných opatření a proč je dobré PPP s vícejazyčnými dětmi navštívit. Letáky pro vícejazyčné rodiče nabízíme v pěti...
Leták pro rodiče Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace byl vytvořen leták, který informuje rodiče žáků cizinců o možnostech a službách komunitních tlumočníků ve školním prostředí. Leták je ke stažení v jazykových mutacích (CZE, ENG, RUS, ARA, MNG, VIE).
Leták Buddy - Staň se parťákem Leták Staň se parťákem tomu, kdo tě potřebuje! popisuje podobu Buddy programu pro žáky - dobrovolníky, kteří chtějí pomáhat novým žákům s OMJ jako tzv. buddy. Leták má informační charakter, škola doplní kontakty na koordinátora Buddy programu na škole...
Leták Buddy - Najdi si parťáka Leták Najdi svého parťáka, který ti pomůže. Najdi svého hrdinu. popisuje podobu Buddy programu žákům s OMJ, kteří jsou na škole noví a chtějí se seznámit s někým, kdo jim pomůže a na koho se mohou spolehnout. Chtějí svého buddyho. Leták má informační...
Leták - Tipy na kontakt se spolužákem s OMJ při distanční výuce Sepsali jsme tipy na kontakt a aktivity pro spárované dvojice v Buddy programu, pakliže jsou uzavřeny školy a probíhá distanční výuka. Leták je určen přímo studentům, lze jej využít také motivačně pro ty, kdo zatím spárovaní nejsou.
Les Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Lebka Obsahový cíl: - Žák popíše stavbu lebky. Jazykový cíl: - Žák na základě porozumění textu odpovídá na otázky. - Žák doplňuje slovní zásobu. Slovní zásoba: lebka, šev, mozkovna, ploché kosti x dlouhé kosti x krátké kosti, čelní kost, spánková kost,...
Kvak a Žbluňk - práce s knihou Obsahový cíl: - propojení přírodopisu (obojživelníci - učivo 7. ročníku) a češtiny - princip třídění živočichů – kategorizace pojmů (ryby, ptáci, savci, plazi, obojživelníci) - téma se hodí na podzimní roční období (povídka o pouštění draka) Jazykový...
KV Zemědělství v ČR V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl pro odborné workshopy vytvořen následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Uhlovodíky V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli chemie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Směsi V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl pro odborné workshopy vytvořen následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Slitiny mědi V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl pro odborné workshopy vytvořen následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Poesie a próza Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
KV Plody V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli přírodopisu a biologie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Literární období Znalost literárního kontextu je potřebná (nejen) pro splnění didaktického testu i ústní maturitní zkoušky z ČJL. Při výuce literárního kontextu je vhodné požívat klíčové vizuály/myšlenkové mapy, které podpoří zapamatování si klíčových informací....
KV Literární druhy a žánry Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
KV Houby rourkaté V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli přírodopisu a biologie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Horninový cyklus V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli přírodopisu a biologie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Fáze měsíce V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl pro odborné workshopy vytvořen následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Destilační aparatura V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli chemie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Alkoholy V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli chemie následující klíčový vizuál ke stažení.
KV Alkany V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli chemie následující klíčový vizuál ke stažení.
Kurz českého jazyka pro začátečníky Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Soubor pracovních listů je určen pro cizince bez ohledu na jejich předchozí vzdělání a znalosti. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka. Všechny pracovní listy byly...
Kurtovi přeskočilo (práce s knihou) Kurtovi přeskočilo (Erlend Loe) Kniha je ideální četba pro žáky s OMJ. Je ilustrovaná dost popisně a přitom vtipně. Výrazy postav ilustrovaných Kimem Hiorthøyem odpovídají tomu, jak jsou popsány v textu. Na každé straně dva větší obrázky. I ti žáci, jež...
Kurikulum pro kurzy ČDJ na SŠ Předkládané kurikulum ČDJ pro SŠ slouží jako opora pro ty, kteří učí ČDJ na středních školách, doučují či asistují žákům s OMJ. Ne vždy se totiž v této situaci ocitají plánovaně, často se rekrutují z řad učitelů češtiny či cizího jazyka, což jim však samo...
Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.