+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Struktury vzdělávacích systémů v EU Děti s OMJ / Zahraniční vzdělávací systémy
Studenti s OMJ na SŠ v číslech Zpracovali jsme přehledný dokument, který mapuje současnou situaci studentů s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách. Jaký je počet cizinců na českých středních školách a je to adekvátní číslo vůči ostatním stupňům škol? Kolik žáků si...
Studium na SŠ - jazykové verze Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí. Níže najdete zdarma ke stažení dokument o studiu na SŠ ve 12 jazycích.
Sudokopytníci, lichokopytníci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák pojmenuje...
Surfařův průvodce po internetu Zapojení do výuky a materiály / Mediální výchova V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit. Přesně proto je zde mediální příručka Surfařův průvodce po internetu – aby pomohla ve chvíli, kdy si jako čtenář nebudeš čímkoliv jistý. Surfařův průvodce...
Svatební košile (Kytice - K.J. Erben) - slovesa Obsahový cíl: - Žák zná soubor balad od K.J.Erbena Kytice, konkrétně pak baladu Svatební košile. - Žák seřadí a stručně popíše děj balady Svatební košile. - Žák přiřadí krátké popisky děje k originálnímu znění balady. - Žák v uvedené baladě formuluje vinu...
Svátky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: obrazové materiály k vánočním, mikulášským a velikonočním zvykům, koledy, recepty (2. pád podstatných jmen - kilo mouky), státní svátky,...
Světové strany Obsahový cíl: - Žák rozpozná světové strany a jejich označení. - Žák se orientuje v mapě v rámci světových stran. - Žák určí, na které světové straně leží konkrétní město v ČR. Jazykový cíl: - Žák pojmenovává světové strany. - Žák umí vytvořit a použít...
Sylaby pro kurzy ČDJ na SŠ Představené sylaby slouží jako inspirace pro konkrétní obsahovou náplň kurzu ČDJ na střední škole. Pořadí jednotlivých témat není striktní, ale v zásadě reflektuje stoupající náročnost, takže je možné se jím v návaznosti řídit. V jednotlivých ročnících...
Sýrie Profil Sýrie je ke stažení ve formátu PDF.
Tabulky - srovnání pohledů českých žáků a žáků s OMJ na tradiční jazykové učivo Zapojení do výuky a materiály / Totéž, ale jinak Tabulky, které srovnávají pohled českých žáků a žáků s OMJ na jazykové učivo obsahují různé poznámky k cílům, obsahu a především způsobu vnímání a učení pomáhají učiteli při učení ve třídě, při plánování a hodnocení Můžeme díky nim plánovat především...
Tělo včely - stavba a funkce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Obsahový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu týkající se stavby těla včely. - Porovná stavbu těla včely s jiným živočišným druhem. - Popíše tělo včely, jeho stavbu a funkce. - Pozná smyslové orgány těla včely a je schopen je porovnat s člověkem. -...
Téma Rodina Přehledně rozčleněné učivo, které se týká tématu Rodina.
Témata celoročního kurzu Inspirujte se tématy, která naplnila obsah celoroční výuky českého jazyka pro cizince na základní škole. Rozsah výuky byl 6 vyučovacích hodin týdně.
Tematická zpráva – asistent pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta
Test diskriminace Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů
Thajsko
Tichá pošta Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti, lze použít jako procvičování výslovnosti nebo jen jako soutěž.
Tipy pro adaptační skupiny
Tipy pro začátek aneb "jak začít" Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Když přijde do třídy žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Nechte ho co nejvíc mluvit a zapojovat se (příliš dlouhé "rozkoukávání" může na dlouhou dobu nebo navždy ohrozit jeho vůli spolupracovat a učit se). Tip: Naučte ho jednoduché fráze, které může...
Tleskačka Aktivita zaměřená na vnímání slov, schopnost reakce na daná slova a schopnost je zopakovat(začátečníci), u pokročilejších na slabikování.
Tradiční kuchyně Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Obsahový cíl: - Žáci poznají tradiční českou kuchyni, dokáží ji stručně popsat. - Žáci představí tradiční kuchyni své země. - Žáci vymyslí kvíz pro ostatní spolužáky. - Žáci poznají různé tradiční kuchyně, zároveň ale poznají konkrétní preference svých...
Třetí newsletter obsahující doporučení, jak pracovat s komunitním tlumočníkem Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V posledním newsletteru projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace nabízíme několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.
Třída - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Třída - věci kolem nás obsahují témata pomůcky, věci ve třídě a činnosti, instrukce. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek,...
Třída - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Třída - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Třída. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Třída – školní pomůcky, věci ve třídě (...
Třídění rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění živočichů Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění živočichů - aktivita ZDI Obsahový cíl: - Žáci na základě klíčových slov v textu přiřadí odborný text k vizuálu. - Žáci si zopakují základní rysy jednotlivých skupin živočichů. Jazykový cíl: - Žáci si osvojí/zopakují základní slovní zásobu k tématu živočichů a jejich třídění. -...
Třídění zvířat podle rodů Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy pro nečtenáře Cíle: 1) Procvičování rodů zvířat 2) Přídavné jméno velký/malý 3) Aktivní mluvení dětí 4) Propojení mateřštiny s češtinou Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“,...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.