+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Výlet Obsahový cíl: - Student je schopen používat idos a jiné weby, které umožňují plánovat výlet. - Student umí naplánovat výlet včetně ceny, programu atp. Jazykový cíl: - Student ovládá slovní zásobu týkající se cestování. - Student na základě porozumění...
Výlet na jinou planetu Praktická ukázka, jak vést třídnickou hodinu, kdy chceme připravit třídní kolektiv na příchod nového žáka s OMJ. Žáci si zažijí projevy kulturních odlišností a rozvinou svou empatii vůči žákům s odlišného kulturního prostředí.
Vynálezci a české vynálezy Následující materiál lze využít např. na projektovém dni. Lze použít na prvním i druhém stupni. Obsahový cíl: - Žák získává z textu informace o daných slavných vynálezcích, ke každému z nich vybírá ty důležité. - Žák zakresluje do mapy ČR města spojená...
Vynálezy Následující materiál lze využít např. na projektovém dni. Lze použít na prvním i druhém stupni. Obsahový cíl: - Žák se seznámí s některými důležitými vynálezy, dokáže stručně popsat jejich vznik a dopady. - Žák zhodnotí důležitost některých vynálezů...
Vynálezy a literatura Obsahový cíl: - Žák se na základě četby úryvku seznámí s dramatem R.U.R. Karla Čapka. - Žák na základě porozumění textu odpovídá na otázky k němu a vyvozuje některé literární pojmy. - Žák se seznámí s literárními druhy. - Žák rozezná lyriku od epiky na...
Vyprávění a plánování - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Vypravování, diskuse, spojky Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Výsledky dotazníku: potřebnost ročního kurzu češtiny před vstupem na SŠ Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Někteří žáci nemají po ukončení základní povinné školní docházky dostatečnou znalost češtiny nezbytnou k tomu, aby mohli úspěšně zvládnout přijímací řízení a pokračovat ve studiu na střední škole. Mohou to být žáci, kteří do ČR přišli později a do ZŠ...
Výslovnost Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Jak učit výslovnost - aktivity, zásady, tipy.
Výstup z pracovní skupiny Dějepis Tyto dokumenty by měly pedagogům dějepisu, kteří se setkávají s žákem s OMJ, poskytnout tipy, co dělat, když žák přijde, na co si dát pozor a jak situaci řešit. Jedná se o výstup z pracovní skupiny, kterou realizovalo organizace META v rámci projektu...
Výukový blok pro 1. stupně ZŠ zaměřený na vietnamskou kulturu Práce studentek Gymnázia J.K. Tyla v Hradci Králové, která vznikla pro soutěž Středoškolská odborná činnost. Moderní, multikulturně zaměřený materiál pro pedagogy, kteří mají zájem zapojit žáky do výukového bloku, který klade důraz na komunikaci a práci...
Vývoj Českých zemí 1. - Habsburská monarchie Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 2. - České národní obrození Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 3. - Rakousko-Uhersko a 1. světová válka Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 4. - T. G. Masaryk a vznik samostatného Československa Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 5. - Česká republika Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vývoj Českých zemí 6. - Opakování Následující materiály byly použity ve třídě připravující budoucí středoškoláky v projektu Click with school. V tomto projektu se žáci učí různé předměty na konkrétních tématech. Následující materiály na sebe navazují a tvoří jeden tematický celek (...
Vzdělávací obsah ČDJ Čeština jako druhý jazyk / Vzdělávací obsah ČDJ Zde si můžete stáhnout jednotlivé tematické okruhy vzdělávacího obsahu češtiny jako druhého jazyka (ČDJ), které vznikly v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského...
Vzdělávací program "Výuka češtiny jako druhého jazyka" Popis akreditovaného vzdělávacího programu Výuka češtiny jako druhého jazyka pro pedagogy a pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ. Kurz zahrnuje 50 vyučovacích hodin a 20 hodin navazující pedagogické praxe na vybrané škole. REGISTRACE: https://docs.google....
Vzdělávání v ČR Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Informační příručka, která je věnována nejen rodičům žákům a studentům s odlišným mateřským jazykem. Naleznete zde informace např. o českém vzdělávacím systému, studiu a přijímacím řízení na střední škole, nostrifikaci vzdělání. Vydalo UNHCR, aktualizace...
Vznik a vývoj Země Obsahový cíl: - Žák pojmenuje vrstvy a sféry Země, stručně je popíše. - Žák vyjmenuje planety sluneční soustavy. - Žák přemýšlí nad pojmem náboženství, uvádí příklady náboženství v jeho zemi. - Žák popíše teorii stvoření světa. - Žák se stručně seznámí s...
Vzor vyrovnávacího plánu Základní školy / Příklady plánů podpory z praxe Inspirujte se příkladem vyplněného vyrovnávacího plánu pro žáka Timura z Mongolska.
Vzorové IVP a Doporučení z PPP Individuální vzdělávací plán pro chlapce Yurie (chlapec je z bilingvní rodiny čeština-italština), který přišel do české školy v první třídě. Teprve ve druhé třídě se podařilo škole najít řešení, jak naplnit Doporučení z PPP. Chlapec dostal AP, byl mu...
W. Shakespeare - Hamlet Tento pracovní list navazuje a doplňuje výukový materiál William Shakespeare. Obsahový cíl: - Žák zná základní informace k divadelní hře Romeo a Julie. - Dokáže určit literární druh, žánr, časoprostor, hlavní postavy a kompozici divadelní hry. - Zvládne...
W. Shakespeare - Romeo a Julie Tento pracovní list navazuje a doplňuje výukový materiál William Shakespeare. Obsahový cíl: - Žák zná základní informace k divadelní hře Romeo a Julie. - Dokáže určit literární druh, žánr, časoprostor, hlavní postavy a kompozici divadelní hry. - Zvládne...
William Shakespeare Obsahový cíl: - Žák zná a dokáže zformulovat základní informace o WS a jeho životě. - Rozliší komedii a tragédii, zná další literární žánry, které WS psal. - Zná dílo WS, dokáže ho roztřídit podle literárních žánrů. - Používá odborný literární jazyk....
Workshopy ČDJ Popis a informace k workshopům, které navazují na vzdělávací program Výuka češtiny jako druhého jazyka. Workshopy jsou otevřeny pro absolventy programu a zájemce z řad pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ vykonávajících svoji činnost na území hl. města...
Začalo Vaše dítě chodit do základní školy v České republice? Komunikace s rodiči / Spolupráce s rodiči Centrum pro integraci cizinců připravilo základní informace pro rodiče dětí, které začínají chodit na základní školu v ČR. Informace jsou dostupné v jazycích:
Žáci - cizinci ve školní třídě Kolektiv autorů vydal publikaci, v níž shrnuje výsledky svého výzkumu zaměřeného na integraci žáků cizinců do třídního kolektivu a na vzájemné vztahy žáků cizinců s ostatními žáky ve třídě.
Začněme třeba takhle... Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Od června roku 2006 probíhala také v České republice celoevropská kampaň Rady Evropy a Evropské komise zaměřená na děti a mladé lidi "Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní“. Tento materiál nabízí zajímavé aktivity a hry, které oživují a rozvíjejí právě...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.