+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Desatero pro výuku žáků s OMJ na dálku V době, kdy se uzavřely školy a převedla se výuka do online prostoru, je nutné zohlednit i situaci rodin dětí s odlišným mateřským jazykem. Učitelé se pro tyto děti stávají často jediným spojovníkem s češtinou. META společně s NPI ČR připravila pro...
Desatero pro učitele Zapojení do výuky a materiály / Tipy pro začátek aneb "jak začít" Desatero, které je dobré mít při práci s žákem s OMJ stále na mysli a třeba si ho i pověsit na nástěnku, sestavily v rámci expertních skupin v METĚ paní učitelky a lektorky češtiny pro cizince. Zpracovala Barbora Nosálová.
Desatero pro rodiče (nejen) dětí s OMJ Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala přehledné Desatero pro rodiče děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami.
Desatero pro pedagogy a pro ředitele Žádný univerzální návod, jak pracovat s žáky s OMJ ve škole a ve třídě, neexistuje. Toto téma je obsáhlé a situace jsou často různé. Proto je vhodné postupovat s přihlédnutím ke konkrétní situaci a možnostem školy, žáka, rodiny a dalším okolnostem, které...
Desatero práce se žáky s OMJ a SVP V tomto dokumentu je v deseti krocích popsáno, jak postupovat a nastavit žákovo fungování ve výuce pokud má kromě neznalosti češtiny další speciální vzdělávací potřeby (např. SPU).
Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ Společnost META společně s Magistrátem Hlavního města Prahy vydala Desatero podpory dětí s OMJ v MŠ. Obsahuje základní body, které pomohou pedagogům a ředitelům v mateřských školách lépe začlenit děti s odlišným mateřským jazykem. Najdete zde také tipy...
Desatero do výuky Následující výčet pomáhá univerzálně všem, kdo se učí jazyk i obsah zároveň. V praxi se nám ale ukázalo, že tyto tipy pomáhají všem žákům, nejen těm s odlišným mateřským jazykem. Díky nim je totiž výuka jasnější a přehlednější, protože tato doporučení...
Denní režim - básnička Cíl: Slovesa v infinitivu, slovní zásoba spojená s denním režimem Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva...
Czech it UP! Sada Czech it UP! se skládá z učebnice a pracovního sešitu pro úroveň C1, které jsou propojeny s webovým portálem. Jednotlivé lekce, pokrývající široké spektrum témat (např. Člověk a média, Partnerství a rodina, Přírodní krásy Česka), v pravidelné...
Čtení Jak učit čtení - aktivity, zásady a tipy.
ČR Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (světové kontinenty, oceány, státy, hlavní města, Česká republika), informace o České republice (počty obyvatel, města,...
Co znamená kontinuální způsob učení (z hlediska výuky jazyka)? V infografice je ve čtyřech fázích popsáno, jak by mělo probíhat kontinuální učení z hlediska výuky jazyka. Je důležité stanovit si cíle a poskytnout odpovídající podporu. Zdroje: P. Gibbons: Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second...
Co zkontrolovat před odevzdáním slohovky? Zapojení do výuky a materiály / Fáze psaní Psaní slohových prací je pro žáky s OMJ velice obtížné, dovednost psaní je totiž komplexní dovednost. Vytvořili jsme odškrtávací seznam jevů, které si student může před odevzdáním (maturitní) slohové práce projít, aby tak minimalizoval chyby a nedostatky...
Co učit a co hodnotit? (aneb rýžujeme zlato) Při přípravě plánu hodiny vám pomůže, když si ujasníme klíčové/jádrové učivo. V infografice uvidíte, které otázky je třeba si zodpovědět.
Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem V roce 2017 proběhly kulaté stoly k tématu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a reflexi novely školského zákona. Setkání proběhla v Plzni, Ústí nad Labem, Kolíně a Praze, kam META přizvala klíčové zástupce škol, školských poradenských...
Co dělat v prvních týdnech - zkušenosti z praxe V tomto materiálu popsaly paní učitelky svoje zkušenosti s žákem s OMJ: co dělaly, když k nim poprvé přišel; jak postupovaly při výuce, jaké materiály používaly, jaké si kladly cíle, co jim připadalo nejdůležitější a co se jim osvědčilo. Zpracovaly...
Číslovky a jejich druhy Obsahový cíl: - žák se dozví druhy číslovek a naučí se je rozlišovat - žák se seznámí se středoevropským kulturním kontextem - několika osobnostmi, činnostmi, událostmi a uměleckými díly - žák dokáže splnit cvičení v učebnici - lze přiřadit i demonstraci...
Čísla a letopočty Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je letopočet a století. Zároveň si žák osvojí řadové číslovky.
Císařovy nové šaty - Charakteristika postav Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Žáci v lekcích rozšiřují slovní zásobu o adjektiva, vyjadřující...
Čínština Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde jsou překladové slovníčky, které pro METU přeložil pan Václav Laifr.
Čína
Chodička obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky.
Chodička dialogy Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou potřeba pomůcky.
Chňapačka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky nebo použít nějaké předměty.
Chemie Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Chemické složení lidského těla Obsahový cíl: - Studenti popíší chemické složení lidského těla. - Studenti vyjmenují nejvýznamnější sacharidy a bílkoviny. - Studenti vysvětlí funkci tuků v lidském těle. - Studenti aplikují hmotnostní zlomek na výpočet hmotnosti jednotlivých chemických...
Chemické prvky Obsahový cíl: - Studenti se seznámí s vybranými chemickými prvky, jejich výskytem a užitím. - Studenti budou znát označení základních chemických prvků. Jazykový cíl: - Studenti porozumí odbornému textu a odpoví na otázky. - Studenti budou schopni...
Checklist přijetí do školy Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář z Informace pro rodiče. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s rodiči.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.