+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Úvod do rýsování Zapojení do výuky a materiály / Matematika Obsahový cíl: - Žák přiřadí základní pojmy a pomůcky z oblasti rýsování. - Žák rýsuje podle zadání a dokáže vyvodit pojmy jako kolmice, rovnoběžka apod.. Jazykový cíl: - Žák používá názvy pomůcek a základní termíny z rýsování - Žák přiřadí definice k...
Úvod do matematiky Zapojení do výuky a materiály / Matematika Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Použitý byl ve třídě připravující...
Urbanizace - stěhujeme se do měst Střední školy / VMEGS Obsahový cíl: - Žáci se zamyslí nad základními otázkami urbanizace, problematizují výhody a nevýhody života ve městě/na vesnici. - Žáci mezi sebou diskutují o vlastních životních preferencích. - Žáci ve skupinách připravují a prezentují informace o...
Univerzální pokyny pro práci s žáky s OMJ
Univerzální aktivity (střední škola) Abyste mohli dodat lekcím potřebnou dynamiku, hodí se vždycky mít po ruce databázi jazykových aktivit, které pouze přizpůsobíte podle probíraného tématu. Můžete si stáhnout námi vybrané aktivity a postupně seznam doplňovat dalšími, které ve výuce...
Univerzální aktivity Ke stažení zde najdete aktivity pro různou jazykovou úroveň do kurzů češtiny jako druhého/cizího jazyka, ale i do běžné třídy. Aktivity jsou využitelné v úvodních/závěrečných fázích lekce, jako motivace do nového tématu, vhodné k opakování apod.
Ukrajinština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Ukrajina
Ukázky z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince / Aktivity ke stažení z internetu Ukázka aktivity na procvičování významu sloves z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, úroveň A1.
Ukázky myšlenkových dovedností a jazyka spojených s VS Tabulka ukazuje příklady myšlenkových dovedností či pochodů a jazyka spojených s vědomostními strukturami.
Ukázka ŠVP ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova) V rámci projektu Naše čtvrť jsme ve spolupráci s pedagogy ZŠ Mráčkova zpracovali téma vzdělávání žáků s OMJ do ŠVP školy. Pro inspiraci ostatním školám přinášíme ukázku z tohoto ŠVP.
Ukázka práce s literárním textem Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Učíme se (nejen) česky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Učebnice je původně určena neslyšícím dětem, které dokončují nebo dokončily docházku na prvním stupni ZŠ, ale je výborným materiálem pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Čeština pro cizince a čeština pro neslyšící staví na podobné...
Učení není mučení Obsahový cíl: - Žák ví, že při formální komunikaci musí používat formální oslovení. - Žák ví, co je to přihláška na střední školu. Jazykový cíl: - Žák umí říct, jakou profesi by chtěl dělat a proč. - Žák umí správně oslovovat lidi při formální...
Trojúhelníky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Aktivita je určena pro MŠ i ZŠ. Děti hledají a skládají k sobě souřadná slova a z trojúhelníků tvoří různé tvary. Materiál stačí vytisknout, vybarvit, zalaminovat a používat! Práci s trojúhelníky najdete také v publikaci: Z. Malá: Hry a aktivity pro...
Třídnické hodiny Představujeme Vám Metodiku práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy od Michala Dubce. Najdete zde inspiraci pro práci se žáky v třídnických hodinách.
Třídnické hodiny Základní školy / Pedagogická diagnostika ZŠ Na Daliborce, Hořice
Třídění zvířat podle rodů Cíle: 1) Procvičování rodů zvířat 2) Přídavné jméno velký/malý 3) Aktivní mluvení dětí 4) Propojení mateřštiny s češtinou Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“,...
Třídění živočichů - aktivita ZDI Obsahový cíl: - Žáci na základě klíčových slov v textu přiřadí odborný text k vizuálu. - Žáci si zopakují základní rysy jednotlivých skupin živočichů. Jazykový cíl: - Žáci si osvojí/zopakují základní slovní zásobu k tématu živočichů a jejich třídění. -...
Třídění živočichů Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třída - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Třída. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Třída – školní pomůcky, věci ve třídě (...
Třída - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Třída - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Třída - věci kolem nás obsahují témata pomůcky, věci ve třídě a činnosti, instrukce. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek,...
Třetí newsletter obsahující doporučení, jak pracovat s komunitním tlumočníkem Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V posledním newsletteru projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace nabízíme několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.
Tradiční kuchyně Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Obsahový cíl: - Žáci poznají tradiční českou kuchyni, dokáží ji stručně popsat. - Žáci představí tradiční kuchyni své země. - Žáci vymyslí kvíz pro ostatní spolužáky. - Žáci poznají různé tradiční kuchyně, zároveň ale poznají konkrétní preference svých...
Tleskačka Aktivita zaměřená na vnímání slov, schopnost reakce na daná slova a schopnost je zopakovat(začátečníci), u pokročilejších na slabikování.
Tipy pro začátek aneb "jak začít" Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Když přijde do třídy žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Nechte ho co nejvíc mluvit a zapojovat se (příliš dlouhé "rozkoukávání" může na dlouhou dobu nebo navždy ohrozit jeho vůli spolupracovat a učit se). Tip: Naučte ho jednoduché fráze, které může...
Tipy pro adaptační skupiny

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.