+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Analýza neuměleckého textu Pracovní list k analýze neuměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
Analýza uměleckého textu - fráze Při ústní zkoušce z ČJL se musejí maturanti vyjadřovat na odborné úrovni. Pro žáky s OMJ je ale často náročné zformulovat celé věty, v nichž by "prodali" veškeré nabyté vědomosti. Nechceme, aby se vyjadřovali heslovitě, např. "poezie", "hlavní postava", "...
Analýza uměleckého textu - literární teorie Pracovní list k analýze uměleckého textu vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII, který byl spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR...
Angličtina Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Anička ve městě (práce s knihou) Knížka Anička ve městě patří do série knih o Aničce. Několikrát se objevuje téma dítěte – cizince (v doslovném i přeneseném smyslu). Na konci prázdnin se Anička s rodiči přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v nové škole. Loni bydlela u babičky v...
Annjong hasejo, paní učitelko! Sborník pracovních listů a dalších aktivit pro výuku češtiny pro cizince, včetně metodických doporučení a postupů, vytvořila Základní škola Frýdek-Místek v rámci Programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2008. Tento...
Ano, učím se česky Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Soubor pracovních listů je určen pro cizince bez ohledu na to, zda ovládají latinku a v češtině jsou úplnými začátečníky. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka....
Antická literatura Obsahový cíl: - Žák charakterizuje významné rysy antické literatury. - Žák stručně popíše vybraná díla antické literatury. Jazykový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu spojenou s tématem a vybrané literární pojmy. - Žák si procvičí skloňování antických...
Aplikace spisovného jazyka Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Modul Aplikace spisovného jazyka je součástí vzdělávacích modulů, vytvořených v rámci projektu Vzdělávání dětí cizinců v Ústeckém kraji. Pracovní sešit vzdělávacího modulu Aplikace spisovného jazyka je určen pro žáky a studenty cizince, kteří se chtějí...
Arabština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Arménie
Asistenti pedagoga Základní informace o asistentech pedagoga, náplni jejich práce, v čem se liší od asistenta osobního.
Atom, protonové číslo Obsahový cíl: - Žák popíše stavbu atomu. - Žák popíše jednotlivé částice (proton, elektron a neutron) z hlediska elektrického náboje. - Žák rozumí pojmu protonové číslo a dokáže ho najít u prvků v periodické tabulce chemických prvků. - Žák vyhledává...
Až se sejdeme ve škole - krizový plán pro školy Podpora dětí z Ukrajiny / Podpora dětí z Ukrajiny Materiál pro mateřské, základní a střední školy k návratu dětí do škol po izolaci, spojené s pandemií onemocnění Covid – 19, vznikl ve spolupráci mateřské školy a jeslí Bambíno a základní školy Square, za podpory Poradny Vigvam.
Barevná čísla Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Aktivita zaměřená na opakování čísel a barev, vhodné pro začátečníky a menší děti.
Barma / Myanmar
Baroko Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Barva vlasů Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti Barva vlasů. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Barvy Věková kategorie: 5 - 6 let (s částečnou znalostí českého jazyka) Cíl: Osvojit si názvy barev v souvislosti s předměty běžné potřeby. Užívat názvů barev ve větách se správnou výslovností Výukový materiál byl vytvořenv rámci projektu „Využití e-learningu a...
BĚ, PĚ, VĚ Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Tento PL byl vytvořen pro žákyni s OMJ ve druhém ročníku ZŠ. Žákyně je na úrovni pokročilého začátečníka – neskloňuje podstatná jména, má omezenou slovní zásobu atd. Použit byl pro celou třídu běžné ZŠ při učivu bě,pě,vě. Žáci z majority si osvojovali...
Bělorusko
Běžné nemoci a poranění Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Soubor pracovních listů, které vznikly v rámci pracovní skupiny Přírodopis (PS PŘ).
Bezobratlí - hmyz Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Bingo! Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti
BOZP Pracovní listy, které vedou žáky k osvojení základních znalostí z oblasti BOZP. Část 1 pracuje s klíčovou slovní zásobou, výukovým textem a procvičováním porozumění. Část 2 navazuje procvičováním slovní zásoby, jazykovými a komunikačními úkoly.
Brouci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Buddy - Dotazník k evaluační schůzce Pokud Buddy program na škole již běží, dvojice jsou spárované a pracují spolu, měl by se s nimi koordinátor programu čas od času sejít a zhodnotit jejich spolupráci. Ke zjištění situace může posloužit dotazník k evaluační schůzce. Původně je koncipovaný (...
Buddy program - materiály Materiály pro fungování Buddy programu na škole: 01. Buddy program - co to je: krátký popis Buddy programu ke stažení. 02. Formulář pro školy před zahájením Buddy programu aneb na co je nutné myslet předem. Tento formulář slouží pro školy, které chtějí...
Budoucí čas Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: časové výrazy pro budoucnost (zítra, příští týden,...), budoucí čas nedokonavých a dokonavých sloves.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.