+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Desatero (Proč přihlásit děti na volnočasové aktivity?) Informační leták pro rodiče vícejazyčných dětí, proč je dobré je zapojit do volnočasových aktivit. Jazykové mutace: anglicky, česky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky.
Denní režim - básnička Cíl: Slovesa v infinitivu, slovní zásoba spojená s denním režimem Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva...
Databanka pomůcek a her pro výuku ČDJ K výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a jazyků obecně neodmyslitelně patří didaktické hry a pomůcky. Zde pro Vás vytváříme databanku didaktických pomůcek a (deskových) her, které jsou na trhu a využitelné při výuce ČDJ. Název Popis Kde koupit?...
Czech it UP! Sada Czech it up! se skládá z učebnic a pracovních sešitů pro úrovně A1-C1, které jsou propojeny s webovým portálem. Jednotlivé lekce, pokrývající široké spektrum témat podle jednotlivých úrovní, v pravidelné struktuře rozvíjejí všechny řečové dovednosti...
Čtení Jak učit čtení - aktivity, zásady a tipy.
ČR Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (světové kontinenty, oceány, státy, hlavní města, Česká republika), informace o České republice (počty obyvatel, města,...
Co znamená kontinuální způsob učení (z hlediska výuky jazyka)? V infografice je ve čtyřech fázích popsáno, jak by mělo probíhat kontinuální učení z hlediska výuky jazyka. Je důležité stanovit si cíle a poskytnout odpovídající podporu. Zdroje: Gibbons, P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second...
Co zkontrolovat před odevzdáním slohovky? Zapojení do výuky a materiály / Fáze psaní Psaní slohových prací je pro žáky s OMJ velice obtížné, dovednost psaní je totiž komplexní dovednost. Vytvořili jsme odškrtávací seznam jevů, které si student může před odevzdáním (maturitní) slohové práce projít, aby tak minimalizoval chyby a nedostatky...
Co vědět, než nastoupí žák s OMJ
Co učit a co hodnotit? (aneb rýžujeme zlato) Při přípravě plánu hodiny vám pomůže, když si ujasníme klíčové/jádrové učivo. V infografice uvidíte, které otázky je třeba si zodpovědět.
Co přinesla novela školského zákona v inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem V roce 2017 proběhly kulaté stoly k tématu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a reflexi novely školského zákona. Setkání proběhla v Plzni, Ústí nad Labem, Kolíně a Praze, kam META přizvala klíčové zástupce škol, školských poradenských...
Co potřebuje rodič při zápisu dítěte do mateřské školy Připravili jsme pro Vás checklist: Co potřebuje rodič při zápisu dítěte do mateřské školy Ke stažení v češtině. Ke stažení v angličtině.
Co dělat v prvních týdnech - zkušenosti z praxe V tomto materiálu popsaly paní učitelky svoje zkušenosti s žákem s OMJ: co dělaly, když k nim poprvé přišel; jak postupovaly při výuce, jaké materiály používaly, jaké si kladly cíle, co jim připadalo nejdůležitější a co se jim osvědčilo. Zpracovaly...
Číslovky a jejich druhy Obsahový cíl: - žák se dozví druhy číslovek a naučí se je rozlišovat - žák se seznámí se středoevropským kulturním kontextem - několika osobnostmi, činnostmi, událostmi a uměleckými díly - žák dokáže splnit cvičení v učebnici - lze přiřadit i demonstraci...
Čísla a letopočty Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Cílem PL je naučit se pracovat s velkými čísly a základními dějepisnými pojmy jako je letopočet a století. Zároveň si žák osvojí řadové číslovky.
Císařovy nové šaty - Charakteristika postav Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v běžné třídě. Žáci v lekcích rozšiřují slovní zásobu o adjektiva, vyjadřující...
Čínština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Čína
Chodička obrázky Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky s obrázky.
Chodička dialogy Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Nejsou potřeba pomůcky.
Chňapačka Čeština jako druhý jazyk / Hry a pomůcky Je třeba mít kartičky nebo použít nějaké předměty.
Chemie Zapojení do výuky a materiály / Překladové slovníčky Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině. Překladové slovníčky vydalo SPN - pedagogické nakladatelství, a.s. v roce 2002.
Chemické složení lidského těla Obsahový cíl: - Studenti popíší chemické složení lidského těla. - Studenti vyjmenují nejvýznamnější sacharidy a bílkoviny. - Studenti vysvětlí funkci tuků v lidském těle. - Studenti aplikují hmotnostní zlomek na výpočet hmotnosti jednotlivých chemických...
Chemické prvky Obsahový cíl: - Studenti se seznámí s vybranými chemickými prvky, jejich výskytem a užitím. - Studenti budou znát označení základních chemických prvků. Jazykový cíl: - Studenti porozumí odbornému textu a odpoví na otázky. - Studenti budou schopni...
Checklist pro ředitelky/le: podpora učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v MŠ Připravili jsme: Checklist pro ředitelky/le mateřských škol Tento nástroj je navržen k podpoře učitelek při vzdělávání vícejazyčných dětí v mateřských školách. S pomocí checklistu budete schopny vytvořit prostředí, které podporuje rozvoj jazykových...
Checklist přijetí do školy Checklist můžete použít jako průvodce při přijímacím pohovoru. Potřebné kroky jsou seřazeny chronologicky a obsahují odkaz na konkrétní formulář z Informace pro rodiče. Ty pak můžete rovnou využít pro komunikaci s rodiči.
Checklist - předpoklady pro efektivní inkluzi vícejazyčného žáka Vytvořili jsme nástroj pro sebehodnocení školy za účelem zjištění předpokladů efektivní inkluze. Checklist shrnuje jednotlivé kroky v procesu začleňování vícejazyčných žáků.
Check-list: Podporujeme středoškoláky s OMJ Střední školy / Začleňování středoškoláků s OMJ Přehled nástrojů, kterými lze podporovat žáky s OMJ na SŠ. Check-list, tedy odškrtávací seznam, může sloužit jako sebehodnotící nástroj pro školu, zda podporuje žáky s OMJ dostatečně (odškrtnutím, co ve škole již zajišťujeme). Tento nástroj lze také...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.