+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
The Leuven scale - Leuvenská škála Leuvenská škála (The Leuven Scale) vznikla pod vedením prof. Ferre Laeverse na univerzitě v belgické Lovani. Tento v zahraničí široce rozšířený nástroj posuzuje úroveň pohody (wellbeing) a zapojení (involvement) dítěte a může být tedy důležitým pomocníkem...
Thajsko
Test diskriminace Adaptace a klima školy / Koordinátor integrace cizinců/migrantů
Tematická zpráva – asistent pedagoga Asistent pedagoga / Financování asistenta
Témata celoročního kurzu Inspirujte se tématy, která naplnila obsah celoroční výuky českého jazyka pro cizince na základní škole. Rozsah výuky byl 6 vyučovacích hodin týdně.
Téma Rodina Přehledně rozčleněné učivo, které se týká tématu Rodina.
Tělo včely - stavba a funkce Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Obsahový cíl: - Žák si osvojí slovní zásobu týkající se stavby těla včely. - Porovná stavbu těla včely s jiným živočišným druhem. - Popíše tělo včely, jeho stavbu a funkce. - Pozná smyslové orgány těla včely a je schopen je porovnat s člověkem. -...
Tabulky - srovnání pohledů českých žáků a žáků s OMJ na tradiční jazykové učivo Zapojení do výuky a materiály / Totéž, ale jinak Tabulky, které srovnávají pohled českých žáků a žáků s OMJ na jazykové učivo obsahují různé poznámky k cílům, obsahu a především způsobu vnímání a učení pomáhají učiteli při učení ve třídě, při plánování a hodnocení Můžeme díky nim plánovat především...
Systém jazykové přípravy a podpora dle § 16 Na setkání zástupců pedagogicko-psychologických poraden byl představen nový systém jazykové přípravy dle § 20 a jazyková podpora dle § 16.
Sýrie Profil Sýrie je ke stažení ve formátu PDF.
Sylaby pro kurzy ČDJ na SŠ Představené sylaby slouží jako inspirace pro konkrétní obsahovou náplň kurzu ČDJ na střední škole. Pořadí jednotlivých témat není striktní, ale v zásadě reflektuje stoupající náročnost, takže je možné se jím v návaznosti řídit. V jednotlivých ročnících...
Světové strany Obsahový cíl: - Žák rozpozná světové strany a jejich označení. - Žák se orientuje v mapě v rámci světových stran. - Žák určí, na které světové straně leží konkrétní město v ČR. Jazykový cíl: - Žák pojmenovává světové strany. - Žák umí vytvořit a použít...
Svátky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: obrazové materiály k vánočním, mikulášským a velikonočním zvykům, koledy, recepty (2. pád podstatných jmen - kilo mouky), státní svátky,...
Svatební košile (Kytice - K.J. Erben) - slovesa Obsahový cíl: - Žák zná soubor balad od K.J.Erbena Kytice, konkrétně pak baladu Svatební košile. - Žák seřadí a stručně popíše děj balady Svatební košile. - Žák přiřadí krátké popisky děje k originálnímu znění balady. - Žák v uvedené baladě formuluje vinu...
Surfařův průvodce po internetu Zapojení do výuky a materiály / Mediální výchova V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit. Přesně proto je zde mediální příručka Surfařův průvodce po internetu – aby pomohla ve chvíli, kdy si jako čtenář nebudeš čímkoliv jistý. Surfařův průvodce...
Sudokopytníci, lichokopytníci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák pojmenuje...
Studium na SŠ - jazykové verze Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí. Níže najdete zdarma ke stažení dokument o studiu na SŠ ve 12 jazycích.
Studenti s OMJ na SŠ v číslech Zpracovali jsme přehledný dokument, který mapuje současnou situaci studentů s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách. Jaký je počet cizinců na českých středních školách a je to adekvátní číslo vůči ostatním stupňům škol? Kolik žáků si...
Struktury vzdělávacích systémů v EU Děti s OMJ / Zahraniční vzdělávací systémy
Struktura tématu Škola Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit
Struktura tématu Rodina Čeština jako druhý jazyk / Příprava a plán na úvod
Struktura tématu 8. hodina - město a doprava Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 7. hodina - škola Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 6. hodina - můj dům a můj denní režim Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 5. hodina - lidské tělo a 5 smyslů Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 4. hodina - čas, oblečení Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 3. hodina - lidé vs. zvířata
Struktura tématu 2. hodina - já a moje rodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Struktura č. 2 navazuje na úvodní blok Intro.
Struktura tématu 10. hodina - jídlo a pití Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 1. hodina - intro První z deseti struktur tématu, které vznikly na základě dětského letního intenzivního kurzu (4 hodinový blok) v METĚ (2010). Strukturu lze využít jako návod/přehled/rozsah probíraného učiva, ke kterému se tematicky vztahují aktivity a pracovní listy (PL...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.