+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Tichá pošta Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti, lze použít jako procvičování výslovnosti nebo jen jako soutěž.
Tipy k procvičování češtiny pro vícejazyčné děti navštěvující MŠ Připravili jsme pro Vás inspirativní materiál k rozvoji českého jazyka u vícejazyčných dětí. Potřebujete-li rodičům doporučit tipy k procvičování českého jazyka, využijte náš materiál. Zmiňované typy jsou připravené pro Prahu, ale mohou sloužit jako...
Tipy pro adaptační skupiny
Tipy pro začátek aneb "jak začít" Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Když přijde do třídy žák s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Nechte ho co nejvíc mluvit a zapojovat se (příliš dlouhé "rozkoukávání" může na dlouhou dobu nebo navždy ohrozit jeho vůli spolupracovat a učit se). Tip: Naučte ho jednoduché fráze, které může...
Tleskačka Aktivita zaměřená na vnímání slov, schopnost reakce na daná slova a schopnost je zopakovat(začátečníci), u pokročilejších na slabikování.
Tradiční kuchyně Zapojení do výuky a materiály / Metody MKV Obsahový cíl: - Žáci poznají tradiční českou kuchyni, dokáží ji stručně popsat. - Žáci představí tradiční kuchyni své země. - Žáci vymyslí kvíz pro ostatní spolužáky. - Žáci poznají různé tradiční kuchyně, zároveň ale poznají konkrétní preference svých...
Třetí newsletter obsahující doporučení, jak pracovat s komunitním tlumočníkem Komunikace s rodiči / Komunitní tlumočníci V posledním newsletteru projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace nabízíme několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.
Třída - kartičky Ke každému tématu ze soupisu dovedností jsou k dispozici kartičky s obrázky a se slovní zásobou. Kartičky pro téma Třída - věci kolem nás obsahují témata pomůcky, věci ve třídě a činnosti, instrukce. Kartičky jsou rozděleny do sloupečků: obrázek,...
Třída - testy A1 a A2 Tyto materiály slouží jako informace o tom, co by dítě konkrétně mělo umět v daném tématu. Můžete je použít jako test i jako pracovní list. Obsah vychází ze soupisu dovedností. V testu nenajdete všechny dovednosti, jen ty, které lze ověřovat písemně bez...
Třída - výslovnost V materiálu najdete tipy a aktivity na trénink výslovnosti v tématu Třída. Slovní zásoba, fráze a cíle vycházejí z Vzdělávacího obsahu ČDJ. Cíle: • žák napodobuje a vyslovuje jednotlivá slova a fráze z tématu Třída – školní pomůcky, věci ve třídě (...
Třídění rostlin Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění živočichů Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Třídění živočichů - aktivita ZDI Obsahový cíl: - Žáci na základě klíčových slov v textu přiřadí odborný text k vizuálu. - Žáci si zopakují základní rysy jednotlivých skupin živočichů. Jazykový cíl: - Žáci si osvojí/zopakují základní slovní zásobu k tématu živočichů a jejich třídění. -...
Třídění zvířat podle rodů Cíle: 1) Procvičování rodů zvířat 2) Přídavné jméno velký/malý 3) Aktivní mluvení dětí 4) Propojení mateřštiny s češtinou Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“,...
Třídnické hodiny Představujeme Vám Metodiku práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy od Michala Dubce. Najdete zde inspiraci pro práci se žáky v třídnických hodinách.
Třídnické hodiny Základní školy / Pedagogická diagnostika ZŠ Na Daliborce, Hořice
Trojúhelníky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Aktivita je určena pro MŠ i ZŠ. Děti hledají a skládají k sobě souřadná slova a z trojúhelníků tvoří různé tvary. Materiál stačí vytisknout, vybarvit, zalaminovat a používat! Práci s trojúhelníky najdete také v publikaci: Z. Malá: Hry a aktivity pro...
Typy spolupráce učitele a asistenta pedagoga v MŠ Spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga je důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit kvalitu vzdělávacího procesu v mateřské škole. To přispívá k efektivnímu vzdělávání, ale také k vytvoření podporujícího a inkluzivního prostředí pro všechny...
Učení není mučení Obsahový cíl: - Žák ví, že při formální komunikaci musí používat formální oslovení. - Žák ví, co je to přihláška na střední školu. Jazykový cíl: - Žák umí říct, jakou profesi by chtěl dělat a proč. - Žák umí správně oslovovat lidi při formální...
Učíme se (nejen) česky Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Učebnice je původně určena neslyšícím dětem, které dokončují nebo dokončily docházku na prvním stupni ZŠ, ale je výborným materiálem pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro žáky s OMJ. Čeština pro cizince a čeština pro neslyšící staví na podobné...
Ukázka práce s literárním textem Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Ukázka ŠVP ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova) V rámci projektu Naše čtvrť jsme ve spolupráci s pedagogy ZŠ Mráčkova zpracovali téma vzdělávání žáků s OMJ do ŠVP školy. Pro inspiraci ostatním školám přinášíme ukázku z tohoto ŠVP.
Ukázky myšlenkových dovedností a jazyka spojených s VS Tabulka ukazuje příklady myšlenkových dovedností či pochodů a jazyka spojených s vědomostními strukturami.
Ukázky z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince / Aktivity ke stažení z internetu Ukázka aktivity na procvičování významu sloves z učebnice Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince, úroveň A1.
Ukrajina Profil Ukrajiny je uložen v příloze ve formátu PDF.
Ukrajinština Na těchto stránkách najdete různé dvojjazyčné informace, žádosti a sdělení napomáhající vzájemnému porozumění mezi školou a rodiči žáků. Některé slouží zejména učitelům pro informování rodičů (přijetí do školy, akce školy, sdělení a částečně informace pro...
Úloha zřizovatele při příchodu nových žáků (nejen) z Ukrajiny
Univerzální aktivity Ke stažení zde najdete aktivity pro různou jazykovou úroveň do kurzů češtiny jako druhého/cizího jazyka, ale i do běžné třídy. Aktivity jsou využitelné v úvodních/závěrečných fázích lekce, jako motivace do nového tématu, vhodné k opakování apod.
Univerzální aktivity (střední škola) Abyste mohli dodat lekcím potřebnou dynamiku, hodí se vždycky mít po ruce databázi jazykových aktivit, které pouze přizpůsobíte podle probíraného tématu. Můžete si stáhnout námi vybrané aktivity a postupně seznam doplňovat dalšími, které ve výuce...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.