+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Žádost o AP Žádost o zřízení pracovního místa asistenta pedagoga pro žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na základní škole a střední škole.
Žádosti Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. The part Requests includes various...
Žádosti / заява Vzory žádostí různých druhů, a to i oboustranných (škola-rodiče, rodiče-škola) - např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení otázky zařazení do ročníku. Частина заяв містить різні типи а то і...
Žádosti / Demandes Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. La partie Demandes contient différentes...
Žádosti / Requests Vzory žádostí různých druhů, a to i oboustranných (škola-rodiče, rodiče-škola) - např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení otázky zařazení do ročníku. The part Requests includes various reciprocal...
Žádosti / Solicitudes Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. La parte solicitudes contiene...
Žádosti / Văn bản Vzory žádostí různých druhů, a to i oboustranných (škola-rodiče, rodiče-škola) - např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení otázky zařazení do ročníku. Phần văn bản bao gồm các loại đơn cho cả hai...
Žádosti / заявления Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. В разделе заявления содержатся заявления...
Žádosti / Өргөдлүүд Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. Өргөдлүүд, төрөл бүрийн өргөдлүүдийг...
Žádosti / طلبات Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku.
Žádosti / 申请书 Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení zařazení do ročníku. 生请书部分包含各种申请书,双方的申请书都有(学校向家长申请,家长向学校申请),如证件的申请...
Žádosti/Cerere Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. Cererile sunt de mai multe feluri. Pot...
Žádosti/Молбы Část žádosti obsahuje žádosti různých druhů a to oboustranné (škola-rodiče, rodiče-škola), např. žádost o doklady, žádost o vytvoření VP, žádost o setkání ve škole či o opětovné posouzení nad zařazením do ročníku. The part Requests includes various...
Zahrada Pracovní list s komentářem z oblasti Člověk a jeho svět vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Zajištění asistenta na základě doporučení ŠPZ_MŠMT
Zájmena Zapojení do výuky a materiály / Jazyková výchova K dispozici jsou pracovní listy na skloňování zájmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci. Začátečník postupuje podle...
Základní komunikace: seznamování, instituce, profese Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: základní seznamovací fráze, rozdíl mezi formálností a neformálností, časování slovesa BÝT, instrukce ve třídě, státy, 2. pád (z Ruska);...
Základní škola Jeseniova si s jazykovou přípravou poradila na výbornou Na základní škole Jeseniova v Praze se na podpoře vícejazyčných dětí podílejí dvě učitelky ČDJ (pro 1. a pro 2. stupeň), dvojjazyčné asistentky a zástupkyně ředitelky, která podporu koordinuje. Výuka ČDJ zde probíhá v souladu se stávající vyhláškou č. 48/...
Zákon č. 67/2022 Sb. LEX Ukrajina a metodický výklad Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a...
Zámořské objevy Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se slavnými mořeplavci, nejznámějšími zámořskými plavbami a objevy. - Studenti pracují s mapou světa a vyznačí britské a francouzské kolonie. Jazykový cíl: - Studenti si rozšíří slovní zásobou v daném tématu...
Závěrečná zpráva z výzkumu Zapojení do výuky a materiály / Multikulturní výchova Výzkum programů multikulturní výchovy.
Záznamový arch - rozhovor s rodiči po ukončení adaptace v MŠ Dokument z knihy Pozor rodiče ve školce německé autorky Ulrike Lindner, který slouží k přípravě rozhovoru po ukončení adaptacev MŠ.
Záznamový arch – Sledování jazykových kompetencí a pokroku (NÁVOD, VZOR)
Zdraví a nemoci Obsahový cíl: - Žák pozná rozdíl mezi termíny zdraví, nemoc a civilizační nemoci. - Žák dokáže rozpoznat příčiny civilizačních nemocí a dozví se něco o důsledcích nezdravého životního stylu. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná jména...
Zdravotní prevence Obsahový cíl: - Žák rozumí termínu prevence a umí říct, co patří ke zdravotní prevenci. - Žák umí vyhledat v textu důležité informace a umí je sám interpretovat. Jazykový cíl: - Žák používá aktivně přítomný kondicionál pro vyjádření rady. - Žák používá...
Zdroje materiálů pro výuku ČDJ Ke stažení aktualizovaný seznam pramenů a zdrojů pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka! Přímé a další odkazy najdete v sekci Učebnice a učební materiály.
Zemědělská produkce v ČR Obsahové cíle: - Student umí na mapě určit, kde se v České republice co chová a co pěstuje. - Student chápe provázanost rostlinné a živočišné produkce. - Student se seznámí se specifiky české zemědělské produkce. - Student umí pracovat s grafem. Jazykové...
Zeměpis - Orientace na mapě - základní pojmy Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: kompas, globus, atlas, mapa, moře, hora,hory, pohoří, oceán, světadíl, ostrov, poloostrov, řeka, jezero, nížina, polokoule, sever, jih, východ, západ, severozápad, severovýchod, jihozápad, jihovýchod, Afrika, Austrálie, Amerika, Asie,...
Zeměpis - Vesmír Zapojení do výuky a materiály / Zapojení do výuky Klíčová slova: vesmír (kosmos), globus, galaxie, Země, Měsíc, Slunce, hvězda, kometa, planeta, sluneční soustava, souhvězdí, družice, temná hmota, energie, prstenec, osa Země, jádro, ohon, plyn, led, prach, ocas, sluneční světlo, ocas, fáze, nov, úplněk,...
Zeměpisné souřadnice Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se zařízeními GPS a fenoménem geocachingu. - Studenti budou pracovat s mapou světa, používat zeměpisnou síť a znát příslušné zeměpisné pojmy. - Studenti se naučí určovat zeměpisné souřadnice. Jazykový cíl: -...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.