+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Sylaby pro kurzy ČDJ na SŠ Představené sylaby slouží jako inspirace pro konkrétní obsahovou náplň kurzu ČDJ na střední škole. Pořadí jednotlivých témat není striktní, ale v zásadě reflektuje stoupající náročnost, takže je možné se jím v návaznosti řídit. V jednotlivých ročnících...
Světové strany Obsahový cíl: - Žák rozpozná světové strany a jejich označení. - Žák se orientuje v mapě v rámci světových stran. - Žák určí, na které světové straně leží konkrétní město v ČR. Jazykový cíl: - Žák pojmenovává světové strany. - Žák umí vytvořit a použít...
Svátky Výukový materiál vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: obrazové materiály k vánočním, mikulášským a velikonočním zvykům, koledy, recepty (2. pád podstatných jmen - kilo mouky), státní svátky,...
Svatební košile (Kytice - K.J. Erben) - slovesa Obsahový cíl: - Žák zná soubor balad od K.J.Erbena Kytice, konkrétně pak baladu Svatební košile. - Žák seřadí a stručně popíše děj balady Svatební košile. - Žák přiřadí krátké popisky děje k originálnímu znění balady. - Žák v uvedené baladě formuluje vinu...
Surfařův průvodce po internetu Zapojení do výuky a materiály / Mediální výchova V obrovském množství zdrojů, médií a článků by se mohl i zkušený internetový surfař snadno utopit. Přesně proto je zde mediální příručka Surfařův průvodce po internetu – aby pomohla ve chvíli, kdy si jako čtenář nebudeš čímkoliv jistý. Surfařův průvodce...
Sudokopytníci, lichokopytníci Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - Žák pojmenuje...
Studium na SŠ - jazykové verze Nerozumí rodiče Vašeho studenta česky a nevědí, jak funguje systém středního školství? Předejte jim obecné informace o středních školách v jazyce, kterému rozumí. Níže najdete zdarma ke stažení dokument o studiu na SŠ ve 12 jazycích.
Studenti s OMJ na SŠ v číslech Zpracovali jsme přehledný dokument, který mapuje současnou situaci studentů s odlišným mateřským jazykem na českých středních školách. Jaký je počet cizinců na českých středních školách a je to adekvátní číslo vůči ostatním stupňům škol? Kolik žáků si...
Struktury vzdělávacích systémů v EU Děti s OMJ / Zahraniční vzdělávací systémy
Struktura tématu Škola Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit
Struktura tématu Rodina Čeština jako druhý jazyk / Příprava a plánování lekce
Struktura tématu 8. hodina - město a doprava Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 7. hodina - škola Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 6. hodina - můj dům a můj denní režim Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 5. hodina - lidské tělo a 5 smyslů
Struktura tématu 4. hodina - čas, oblečení Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 3. hodina - lidé vs. zvířata
Struktura tématu 2. hodina - já a moje rodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Struktura č. 2 navazuje na úvodní blok Intro.
Struktura tématu 10. hodina - jídlo a pití Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura tématu 1. hodina - intro První z deseti struktur tématu, které vznikly na základě dětského letního intenzivního kurzu (4 hodinový blok) v METĚ (2010). Strukturu lze využít jako návod/přehled/rozsah probíraného učiva, ke kterému se tematicky vztahují aktivity a pracovní listy (PL...
Struktura tématu - kurz 2 - 5.hodina Čas. Kolik je hodin?
Struktura tématu - kurz 2 - 3.hodina Vlastnosti. Zaměřeno na adjektiva, národnosti.
Struktura tématu - kurz 2 - 10.hodina Čas - rok, měsíce, počasí
Struktura tématu - kurz 2 - 6.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Můj denní program. Co dělám celý den?
Struktura tématu - kurz 2 - 4.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Orientace v prostoru, popis prostoru.
Struktura tématu - kurz 2 - 1.hodina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit Seznamování, představování se.
Struktura tématu 9. hodina - ovoce a zelenina Čeština jako druhý jazyk / Jak začít učit
Struktura plánování a výuky, která bere v úvahu žáky s OMJ Mateřské školy / Inkluze dětí s OMJ do běžné výuky Přehledný diagram ukazuje, jak při plánování vhodných vyučovacích obsahů a metod respektovat přítomnost žáků s OMJ.
Struktura lekce češtiny jako druhého jazyka
Struktura a vlastnosti látek Zapojení do výuky a materiály / Fyzika Obsahový cíl: - Žák rozdělí látky dle jejich složení. - Žák popíše pohyb částic a síly působící na částice v látkách. - Žák podle skupenství rozliší pevné, kapalné, plynné látky a plazmu, přiřadí k nim příklad. - Žák rozezná strukturu a vlastnosti látek...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.