+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Míša 3 roky, Rusko

Míša se narodila v Rusku. Do ČR se s matkou přestěhovala za otcem před 1,5 rokem v rámci procesu sloučení rodiny. Míša nemá jiné sourozence. Otec s rodinou však v současnosti nebydlí. Matka zde nemá jiné příbuzné. S matkou mluví Míša pouze rusky. Matka začala před 2 měsíci pracovat na celý úvazek ve firmě zajišťující úklid, aby finančně zajistila rodinu. Míša proto nastoupila do MŠ, kam ji přijali uprostřed roku. Začala chodit do věkově homogenní třídy 3letých dětí. V pololetí byla přijata jako jediné nové dítě. Po měsíci Míšiny docházky nastoupila do třídy nová učitelka za učitelku odcházející na mateřskou dovolenou. Míša do MŠ přišla bez znalosti češtiny. Nemluvila a zdálo se, že nerozumí ani základním pokynům a komunikaci. V důsledku střídání učitelek nebylo možné pro Míšu připravit systematický adaptační plán. Míša byla v prvních 3 měsících v MŠ často smutná, plakala, nechtěla jíst ani pít, v MŠ byla zpravidla od 6:30 do 17 hodin. Několikrát se stalo, že matka musela zůstat v práci neplánovaně déle a přišla si pro Míšu až před zavírací dobou, přestože jí původně slíbila vyzvednutí po obědě. To mělo na Míšu hodně špatný vliv. Začala být často nemocná. Matka říkala učitelkám, že dívka také ráno zvrací před odchodem do MŠ, přestože jinak nejeví jiné známky nemoci.
Míša s dětmi ve třídě první 2 měsíce skoro nekomunikovala, hrála si převážně sama. Poté si našla mezi dětmi kamarádku a postupně se začala při volné hře včleňovat do kolektivu. Při skupinových činnostech se stále drží spíše stranou. Po 3 měsících dokáže vyjádřit v češtině své základní potřeby a dorozumět se s dětmi při hře. Nemluví ve větách, zná spíše jednotlivá slova. V kontaktu s učitelkami je ale už otevřená, někdy se přijde za učitelkou přitulit a je vidět, že jí úsměv nebo jiná srozumitelná forma podpory hodně pomáhá. Míša má ráda výtvarné činnosti, dokáže se jim soustředěně věnovat. Není příliš jistá při hlučnějších frontálních činnostech nebo aktivitách, kde je nutné dobré jazykové porozumění, např. pokynům.
Matka se snaží v MŠ komunikovat česky, spolupráce s ní je po všech stranách dobrá. Míše se snaží zajistit všechny povinné potřeby i náklady spojené např. s výlety třídy.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.