+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo RP Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

Máte-li ve své škole žáky cizince ze třetích zemí (mimo EU), požádejte si o financování jejich jazykového vzdělávání v češtině jako druhém jazyce. Žádat můžete i pro jednoho žáka!

Žádosti odevzdávejte nejpozději 24.11. 2014.

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/bezplatna-vyuka-prizpusobena-potrebam-zaku-cizincu-z-tretich.

publikováno: 03. 11. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.