+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo RP pro azylanty a žadatele

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 podle § 80 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů,a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců.

Více informací na http://www.msmt.cz/file/32164/.

publikováno: 15. 10. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.