+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo RP Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, ŽOMO atd.

Jestliže máte ve škole děti azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a děti cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců, můžete si požádat z právě vyhlášeného rozvojového programu na jejich jazykové vzdělávání v češtině jako druhém jazyce i na volnočasové aktivity.

Žádosti posílejte do 3. 12. 2014 do 15 hod..

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-podminek-zakladniho

publikováno: 12. 11. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.