+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Multiklub pod Mostem - projekt pro děti cizince

Pardubická organizace MOST PRO o.p.s. realizuje projekt v rámci OP VK finacovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR s názvem Multiklub pod Mostem (reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.29/02.0007).

Základním principem projektu je zajištění přístupu ke vzdělávání dětem cizincům, tj. dětem s odlišným mateřským jazykem. Projekt chce dosáhnout vyššího stupně integrace u dětí cizinců do české společnosti (resp. školního i mimoškolního prostředí), naučit děti cizince používat češtinu a zdokonalovat její užívání za účelem snazší integrace prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Mezi klíčové aktivity projektu patří vzdělávací klub, volnočasové aktivity, individuální doučování a pilotní ověření asistence ve výuce.

Obsahem aktivit vzdělávací klubu, kde se děti učí skupinově, a individuálního doučování je výuka češtiny a dalších předmětů podle individuálních potřeb dětí cizinců.

Asistence ve výuce je aktivita, která se zavádí nově, a pilotně se ověřuje její fungování. Asistenti poskytují odbornou vzdělávací a sociální pomoc pedagogům na školách a spolupracují s rodiči při předškolní a školní přípravě dětí.

Paralelně se vzdělávacími aktivitami jsou realizovány volnočasové aktivity s důrazem na rozvoj komunikačních dovedností, jejich využití přímo v praktických situacích. Součástí je letní a zimní tábor.

Zároveň je vytvářena metodika k začleňování dětí cizinců a probíhá školení pro pedagogy.

Projekt se zaměřuje na děti cizince (žáky s odlišným mateřským jazykem), které navštěvují školy v Pardubickém kraji nebo které teprve nastoupí a které potřebují pomoc při začleňování. Sekundárně projekt využijí pedagogové ze škol, kteří se zúčastní školení.

publikováno: 14. 04. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.