+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Pozvánka na setkání asistentů pedagoga

Nová škola, o.p.s. Vás zve na Setkání asistentů pedagoga.

20. 11. 2013 v Domově Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4 od 9:30 do 16:30 hod.

Program setkání

  • Představení Nové školy, o.p.s. a nového webu pro asistenty

  • Asistentkou ve Finsku (Alexandra Luhanová) – zkušenosti asistentky pedagoga, která strávila v rámci stáže 1 rok ve Finsku.

  • Čtenářské kluby (Irena Poláková, Alžběta Ingrová) – jak přiblížit knihy čtenářům i nečtenářům. Zvyšování čtenářské gramotnosti dětí pocházejících z nepodnětného či sociálně slabého prostředí a dětí se specifickými poruchami učení.

  • Grunnlaget (Karolína Ranglová) – norská metoda, která učí děti učit se. Pomáhá dětem z nepodnětného prostředí i dětem s mentálním postižením vyrovnávat svůj handicap. Zkušenosti s využitím metody v předškolním klubu v Bílině.

  • Mají na to! (Matouš Bořkovec) – jak podpořit děti se sociálním znevýhodněním na ZŠ. Nová příručka organizace Člověk v tísni. Zkušenosti s individuálním doučováním dětí v rodinách a skupinovým doučováním na školách se zapojením dobrovolníků.

  • Romský etnolekt češtiny (Marie Bořkovcová) – nářečí češtiny ovlivněné romštinou, kterým mluví někteří Romové. Popis etnolektu, role, kterou sehrává ve škole a možnosti pro asistenty, jak s ním zacházet.

Mediálním partnerem setkání je časopis Rodina a škola nakladatelství Portál.

Vstupné dobrovolné.

Kapacita setkání je omezená. Dotazy a přihlášky zasílejte na e-mail eva.horejcova@novaskolaops.cz

Po předchozí domluvě je možné účastníkům, kteří pojedou z větší vzdálenosti, proplatit cestovné.

Projekt Tandem II byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013 a Olomouckým krajem.

publikováno: 18. 11. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.