+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

SEMINÁŘ „VĚDOMÁ PRÁCE S PŘEDSUDKY - ÚVOD DO PŘÍSTUPU ANTI-BIAS“.

Anti-bias je nový přístup v multikulturní výchově, který nad rámec objevování rozmanitosti přináší perspektivu moci ve společnosti a ukazuje, že jednotlivé části naší identity – jazyk, pohlaví, vzhled, povolání, vzdělání, zájmy – jsou ve společnosti různě hodnoceny a zvýhodňovány.

V rámci semináře budou představeny aktivity ke čtyřem základním cílům přístupu. Více informací v příloze. Kurz je vhodný pro školní a mimoškolní pedagogy pracujícími s mládeží, stejně jako pro pracovníky NNO. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Kde a kdy?

17.10. (10:00 - 17:30) a 18.10. 2014 (9:00 - 16:00)
Centrum pro integraci cizinců, Karlínské náměstí 7, Praha 8, 3. patro

Kurz je zdarma. Ubytování je finančně podpořeno z prostředků MŠMT. Účastníci si hradí z vlastních zdrojů cestovné a stravu.

Přihlásit se můžete zde.

Anti-bias laboratoř 19.10.
V návaznosti na seminář připravujeme na neděli 19.10. setkání „fanoušků“ přístupu anti-bias. Cílem setkání je seznámit se, podpořit se, vyměnit si zkušenosti spojené s prací s přístupem (i pokud s ním aktivně nepracujete, jste vítáni), zamyslet se nad dalšími možnostmi práce s ním. Více informací taktéž v příloze.

publikováno: 06. 10. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.