+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") v souladu s usnesením vlády č. 1266/2000 o realizaci Zásad koncepce integrace cizinců na území České republiky a o návrhu Koncepce integrace cizinců na území České republiky a usnesením vlády č. 6 ze dne 4. 1. 2012 k Postupu při aktualizované Koncepci integrace cizinců - Společné úsilí, vyhlašuje pro rok 2012 dotační program MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2012 (dále jen „Program"). V Programu jsou vymezeny oblasti, na které se bude vázat použití finančních prostředků uvolněných usnesením vlády ČR na rok 2012.

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na podporu aktivit 2012 web.doc

publikováno: 06. 03. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.